email adriaan nette

Uit de reeks: De (im-)materie mens

Dementie & Kunst

Dementie komt van het Latijnse woord ‘demens’ of ‘dementia’ en verwijst naar waanzin, onbezonnenheid of wordt ook wel omschreven als 'het hoofd kwijt zijn'.

Begripsomschrijving dementie
Verzamelnaam voor aandoeningen van meervoudige stoornissen in geheugen,
in stemming en in gedrag. 

Symptomen dementie
Aantasting van o.a.: geheugen (amnesie),
taal (afasie); emotionaliteit (gevoeligheid), oriëntatievermogen in tijd (perspectief),
in plaats (decorumverlies) of in persoon (herkenning), gevoel van eigenwaarde (erkenning).

Meest voorkomende vorm van dementie

Bij de meest voorkomende vorm, de ziekte van Alzheimer, betekent dit dat het korte termijngeheugen (de inprenting: het onthouden van nieuwe dingen) eerst minder goed wordt, waarbij de desbetreffende
persoon steeds verder terug gaat in de tijd.

Begripsomschrijving kunst
Lijkt dementie vanuit de wetenschap steeds scherper te kunnen worden gedefinieerd, kunst laat zich door de groeiende onbegrensdheid van haar mogelijkheden in tijd/condities steeds minder makkelijk vangen. Dit proces gaat elke dag verder. Ook deze notitie draagt daar aan bij. Daarom actueler dan ooit, het uitgangspunt van de tachtigers: ‘Kunst is de allerindividueelste uitdrukking van de allerindividueelste emotie’.

Expressie = uitkomst van het proces onder de hersenpan. Zoals Johannes Itten ooit zei: ‘Jeder Mensch ein Kosmos’.
Dat betekent: uitdrukking = ongekend, ongelimiteerd, onbegrensd en ongehoord!

Gaat kunst, net als dementie trouwens, naast vormgeving en esthetiek, ook over zingeving en ethiek?

Symptomen kunst
Veranderingen in gedrag, in stemming, in notie, in duiding van zintuiglijke waarneming. Fenomenen die ook bij dementie optreden.
Optreden = voorstellen als theater, in het spel dat wij leven noemen.

Kunst als stijl of als middel?
Een pogen om in relatie tot de waarneming van de werkelijkheid tot een palet te kunnen komen. Om uit de vele verhoudingen, tot dat wat onder 'echt' wordt verstaan, bewust een 'arrangement' te kunnen maken of kiezen.

 

Meer D(I-)MM

D&K
dit wordt ook wel omschreven als 'het hoofd kwijt zijn'

Leergang D&K
(ziekte-)beelden tentoonstellen

EMDR
onprettige jeugdherinneringen

EMDRI

lading van deze herinnering sterk verminderde nadat ze haar ogen

BMDRI
model voor de ontwikkeling van experimentele lichaamsmotoriek

IMDRI

(de-)cultiveren van individueel/ collectief voorstellingsvermogen

HVVHE

een aantal levens zou kunnen leiden buiten dat van hem/haarzelf

HOVHE
'voorkomen' en 'onvolkomen' als werkwoorden lezen

Verwante projecten

DVM
welke voorstelling van jezelf heb je die je wilt communiceren?

Vloeiend
bloeden, zweten & tranen

PAC
strip met 14 capsules uitgebracht in het kader van De Waan

PAC bijsluiter
ontbindt waar het voor staat en ontregelt wat het uitdrukt

D&K
Wisselwerking tussen (im-)materie jong en oud