email adriaan nette

Bentwoud/ Voorgeschiedenis

Bosontwikkeling Bentwoud
Oppervlakte 1780 hectare
1988 / Studie Provincie Zuid-Holland, verbetering natuurwaarden door bosaanleg ten oosten van Zoetermeer
1990 / Opstelling Groene Hart Plan door het Rijk en de drie Randstadprovincies
1991 / Intentieverklaring van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland om te komen tot realisatie grootschalig bosgebied ten oosten van Zoetermeer
1992 / Opstelling Structuurschema Groene Ruimte door het Rijk
1995 / Tweede Kamer stelt Structuurschema Groene Ruimte vast
1998 / Presentatie van voorstellen van kunstenaars voor het Bentwoud in tijdschrift 'De Blauwe Kamer'
1999 / Aanstelling van beeldend kunstenaar Adriaan Nette als boswachter van het Bentwoud. Letterlijk als wachter op het (nog te realiseren) bos, als denkbeeldenaanjager en -beheerder van ideeën en dromen die er leven rond het idee Bentwoud.
Sindsdien tot op heden operationeel met performances, infiltraties en incidenten, met voordrachten en lezingen in en over het (denkbeedl) Bentwoud.
10.12.1999 / Officiële start aanleg van het Bentwoud
18.09.2007 / Officiële benoeming van beeldend kunstenaar Adriaan Nette, door
C.J. Kalden, Algemeen directeur Staatsbosbeheer, tot honorair boswachter op grond van langjarige verdiensten op het terrein van de relaties van natuur, mens en kunst.

Bos, begroeiingsvorm waarvan bomen het belangrijkste bestanddeel vormen. Het is een levensgemeenschap waartoe behalve bomen ook de daaronder groeiende struiken, kruiden, grassen en mossen behoren, alsmede de lagere plantsoorten zoals algen, schimmels, zwammen en bacteriën. Ook de in het bos op, boven en in de grond levende zoogdieren, de z.g. bosfauna, maken deel uit van deze gemeenschap, evenals de mens.
Mens, het wezen dat organisch gesproken tot de zoogdieren behoort, maar zich daar op beslissende wijze van onderscheidt door zijn rede en de taal. Het woord mens stamt van de Sanskrietwortel man, wat denken betekent.
Boom, veeljarig, herhaaldelijk bloeiend houtig gewas, gekenmerkt door een stam, die wortels en kroon verbindt. Het uiterlijk van de stam wordt bepaald door de schors. De kroon bestaat uit takken die in diverse richtingen groeien. De wortels, het deel van de boom dat merendeels onder de grond groeit, dienen voor het opnemen van water en voedingszouten en voor de verankering.
Bentwoud, ervaringsmodel voor een natuurlijke bosbeleving.
Bentwoudbezoeker, belichaamt de wisselwerking tussen natuur en cultuur

Uitgave Bentwoud, 1998

 

Meer Bentwoud

Bentwoud 01
Voorgeschiedenis

Bentwoud 02
CultureNature®Kit

Bentwoud 03
Emotionele infrastructuur

Bentwoud 04
Hartstochten

Bentwoud 05
een boom die niet bestaat

Bentwoud 06
verwachtingen vormgevenVerwante projecten

Schrikbeeld voor 2025
'n ideaal of realistisch landschap?

Herverbeelding van Nederland
over cultuurdrempels in het proces
van identiteitsontwikkeling

Het Denkbeeld Bos
denken over bos

MM
Modderklinisch Manifest

De Bloeiende Bakfiets
in dit grootste ecologische park van Amsterdam

Reis naar de verbeelding
we reden in een bolderkar naar Spanje

TVDN
Theater Van De Natuur

Benoeming tot boswachter
op het terrein van de relaties van natuur, mens en kunst

Programma Nachtzwarten
Zonlicht lost kleuren op in verzengend hellichtend wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bentwoud


Contour concept BentwoudUitgave Bentwoud. 1998