email adriaan nette

Bentwoud/ CN®KIT

'In opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Raamplancommissie Zoetermeer Zuidplas werd Kunstgebouw gevraagd te adviseren over de inzet van kunsttoepassingen in het gebied van het toekomstige Bentwoud.'

'Achtergrond was het streven om het cultuur- en kunstbeleid te integreren in de realisatie van o.a. recreatiegebieden. Wat zou de bijdrage van beeldende kunst kunnen zijn aan geplande natuur?'

'In het gebied ten zuiden van Alphen aan de Rijn, waar nu nog voornamelijk weilanden en akkers liggen, zal in de de toekomst een groot bosgebied ontstaan. Het Bentwoud zal zich gaan ontwikkelen tot de groene long van de Randstad, met nieuwe natuur voor recreatie.'

'Aan de ontwikkeling van de identiteit van dit gebied leveren naast landschapsarchitecten ook kunstenaars een bijdrage. De kunstenaars werden geselecteerd na een oproep in BK-Informatie. De voorstellen van de kunstenaars werden gepubliceerd in tijdschrift De Blauwe Kamer bijlage april 1998.'

'Uit de groep kunstenaars werd Adriaan Nette voorgedragen om in het vervolgtraject een bijdrage te leveren. De argumenten waarop werd geselecteerd waren vaardigheden in conceptueel denken, procesmatig werken en communicatieve kracht van het voorstel.'

'Bij Adriaan Nette staan de bevindingen omtrent de conceptie van natuur centraal. Zijn uitgangspunt is het gegeven dat het Bentwoud virtueel al bestaat. Het is een bos in de vorm van fantasieën, wensen en plannen in de hoofden van velen. Nette wil het ontwikkelingsproces als werkmodel garanderen, juist omdat de planmatige status alle ruimte geeft aan de verbeelding.'

'Hij stelde voor om, voordat er ook maar een boom is geplant, een boswachter aan te stellen, die vanuit zijn functie van wachten op het bos, aan de slag kan gaan met de verwachtingen die er rond het bos leven. Medewerkers van zijn 'Bureau Voor Zintuiglijk Ondernemen' infiltreren op allerlei manieren en niveau's in het gedachtenterrein Bentwoud. Nette stelt zich op als ontwikkelaar van natuurbeleving, met een boswachter, cursussen, infiltraties en een prospectus.'

Martijn Verhoeven,
uit ' Kunst en het Bentwoud' 1998

 

 

Meer Bentwoud

Bentwoud 01
Voorgeschiedenis

Bentwoud 02
CultureNature®Kit

Bentwoud 03
Emotionele infrastructuur

Bentwoud 04
Hartstochten

Bentwoud 05
een boom die niet bestaat

Bentwoud 06
verwachtingen vormgevenVerwante projecten

Schrikbeeld voor 2025
'n ideaal of realistisch landschap?

Herverbeelding van Nederland
over cultuurdrempels in het proces
van identiteitsontwikkeling

Het Denkbeeld Bos
denken over bos

MM
Modderklinisch Manifest

De Bloeiende Bakfiets
in dit grootste ecologische park van Amsterdam

Reis naar de verbeelding
we reden in een bolderkar naar Spanje

TVDN
Theater Van De Natuur

Benoeming tot boswachter
op het terrein van de relaties van natuur, mens en kunst

Programma Nachtzwarten
Zonlicht lost kleuren op in verzengend hellichtend wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bentwoud CultureNature®Kit

CN®Kit met voorzieningen voor een natuurlijke bosbelevingZintuigenpakket uit CN®KIT