email adriaan nette

Programma subject/object - ProSO

In het ontwikkelingsprogramma subject/object wordt ingegaan op de bijzondere relatie tussen de mens als het subject, het kennende en het voorwerp, als het object, het gekende.

‘Schoonheid op zichzelf bestaat niet, het niets dan menselijke projectie’
Friedrich Nietzsche

De mens kan in beginsel elk voorwerp een zekere waarde en een bepaalde kwaliteit toekennen. De wijze waarop we dat doen lijkt af te hangen van de mate waarin we ons in dat voorwerp kunnen verliezen/terugzien.

 

Meer Wonderkamer

volledige programma
stadsmuseum zoetermeer

wonderkamer
uit de vooraankondiging

programma SO -1
dingen oproepen

programma SO - 2
menselijke projectie

programma SO - 3
werkelijkheid zien

programma SO - 4
kijken in het niets

atelier voorwerp als medium
meer zijn dan het zelf is

Verwante projecten

IMAGINARIUM
Schep je eigen voorstelling

RIT PLUS - de start
een veelheid aan dingen oproepen die ze zelf niet zijn

RIT PLUS - de reis
door middel van beelden werkelijkheid op te roepen

deze reis houdt nooit meer op
onderwijl blijft niets onbesproken, verlangens, angsten, verwachtingen, liefdes

sculptuur RIT
Museum Gorinchem

levende sculptuur RIT
Performance LMS
Wonderkamer