email adriaan nette

HIGH TECH & HIGH TOUCH®

Programma HT&HT is een constructie van verhaallijnen die zintuiglijke waarneming als onderwerp heeft. Het verhaal vindt plaats op een gegeven plek waar (on-)bepaalde gebeurtenissen zich voltrekken binnen een (on-)zeker tijdsbestek.

De constructie van het verhaal kent een bepaalde opbouw. Bijvoorbeeld na een inleiding een middenstuk met een relatief langzame spanningsopbouw die, zowel voor de toehoorders als voor de verteller, tot een ongewisse finale leidt.

De verhaallijn staat nooit vast, omstanders worden als toehoorder het stuk 'ingesproken' en nadat ze als levend personage een karakter hebben ontwikkeld, plastisch gesproken 'reliëf hebben gekregen', ondernemen zij zelfstandig (inter-)actie in wisselwerking met andere personages die op hun beurt ook weer interacteren op basis van particuliere overwegingen.

De verteller stapt op een gegeven moment uit het verhaal en op dat moment wordt het verhaal volledig autonoom.

Hierna kunnen zich diverse scenario's ontvouwen. Het verhaal kan prompt stoppen, zomaar ophouden te bestaan.

Het verhaal kan ook voortgaan, met meer of minder personages. In die zin zoekt het verhaal steeds weer naar een nieuw hoofdstuk, altijd weer met nieuwe feiten!

HT&HT kan zich altijd en overal voordoen! Voordat u het weet speelt u (met) uzelf in de hoofdrol vanuit een nog ongekend script.

Wij wensen u op voorhand al veel voorpret!

 

Meer Nieuw & Meer

NIEUW & MEER
een ter plekke gecreëerd verhaal

HIGH TECH & HIGH TOUCH

een constructie van verhaallijnen die zintuiglijke waarneming als onderwerp heeft

Verwante projecten

RIT PLUS
brood verandert in steen, zoete weelde in een wrang gebrek

re-BRUGGE-n
weer tot leven wekken of oude levenskracht teruggeven

Theater Van De Natuur
entree in de wereld die wij natuur noemen en zich hier openbaart

Ypenburger Halve Bollen
jouw binnenwereld verbinden met de buitenwereld?

Mobile Cult Processor
lichaamstaal wordt sprekend met MCP-datacompressie

Instant Moving Image
in van schimmenrijke mistflarden vervuld land dwaalt de muze

PFSE
schoonheid is niet meer dan menselijke projectie

IMAGINARIUM
naar buiten in alle richtingen,
in plaats van in zichzelf te treden

HTHT


Het verhaal vertelt zichzelf in de techniek van het raken!