email adriaan nette

Vathorst Vol Verhalen

Hoe begint zoiets? Met een beeld zou je kunnen zeggen. Kunstenaar Adriaan Nette
fotografeert in 2003 vier jongens bij hun zelfgebouwde hut op een nog braakliggend terrein in Vathorst, een nieuwbouwwijk in Amersfoort. Dit beeld plaatst hij, voorzien van de tekst 'Vathorst Vol Verlangen' op een billboard in de wijk. Dat gebeurt op verzoek van Patricia Deiters van De Zonnehof,
centrum voor moderne kunst in Amersfoort, in het kader van het kunstproject Jardins d'Amis.

fragment uit artikel 'Of hoe je een park maakt in Vathorst' van Francien van Westrenen
Meer Gevoelige Schaduw

Vathorst Vol Verlangen
Fase 00 - Conceptvorming

Vathorst Vol Verhalen
Fase 01 - Conceptvorming

Voorstelling Park GS
Fase 10 - Planvorming

Billboard Park GS
Fase 11 - Planvorming

Atelier Park GS

Fase 12 - Planvorming

Presentatie Park GS

Fase 13 - Planvorming

Picknick Park GS

Fase 14 - Planvorming

Start Bank Park GS
Fase 15 - Planvorming

Mozaiekbank Park GS
Fase 16 - Planvorming

Onthulling bank Park GS
Fase 17 - Planvorming

Artikel WVDV/ Park GS
Of hoe je een park maaktVathorst Vol Verhalen/ GS

Fase 01 - Conceptvorming