email adriaan nette

En beziet het land, hoedanig het zij

’Mozes dan zond hen, om het land Kanaän te verspieden; en hij zeide tot hen: (...)En beziet het land, hoedanig het zij; (...) Alzoo trokken zij op, en verspiedden het land’,
Numeri 13, 17-21.

'Ann Veronica Janssens, Adriaan Nette, Harmen de Hoop en Jeanne van Heeswijk verkennen en overschrijden in hun werk de grenzen van de gebruikelijke kunst in de openbare ruimte. (...)'

'Zij maken geen autonome kunst, hun werk richt zich op de samenleving en gaat daar een relatie mee aan. Die relatie is niet statisch, zij beweegt zich door tijd en ruimte, zich voortdurend vernieuwend. Deze kunstenaars, en anderen die op dezelfde manier werken, hebben de deur geopend naar nieuwe dimensies voor kunst in de stad.'

'De essentie van de besproken kunst is dat ruimte en tijd als plastisch materiaal worden gebruikt: ruimte krijgt de vrijheid van de tijd en tijd krijgt de vrijheid van de ruimte.'


Pag. 111, Publieke kunst, Nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en publiek.
Ina Boiten, NAi Uitgevers/SKOR
ISBN 90-5662-210-2

 
Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..

 

 

 


Kremlin Geheugen
Twee Kremlin-Geheugen-oplaadplekken in het wijk