email adriaan nette

Kijken, luisteren, proeven, spelen

'Adriaan Nette houdt op zijn eigen manier rekening met de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden in de publieke ruimte. Hij is van de vier verspieders degene die de traditionele opdrachtstructuur met een nauw omschreven eisenpakket en een voorgeschreven procedure het meest naar zijn hand heeft gezet. Waar Jansssens haar vrijheid vindt in de interpretatie van een gegeven opdracht, begint Nette aan de basis en verschaft zich de ruimte om zijn eigen projectvoorstel te formuleren. Eigenlijk begint hij nog fundamenteler: hij behoudt zich het recht voor zich eerst te oriënteren op de omgeving en dan pas te beslissen of het zinnig is een voorstel te gaan maken.'

'Veelal werkt Nette in het kader van een project. Dat kan zijn als bedenker van het concept en coördinerend kunstenaar, wat het geval was bij het Kremlingeheugenproject in Gorinchem, of als enig kunstenaar, waarbij concept en uitvoering voor zijn rekening zijn. Daarnaast neemt hij ook deel aan door anderen georganiseerde projecten. Verder ontwikkelt hij met zijn BUROZINO, Bureau voor Zintuiglijke Ondernemingen, op eigen initiatief en voor eigen risico activiteiten die meestal een evenementkarakter hebben. 
Adriaan Nette sluit aan bij de fysieke en functionele kenmerken van zijn locaties. Hij onderneemt geen mystieke of schokkende pogingen om in te grijpen in de beleving van de publieke ruimte. Een door hem gemaakt kunstwerk, zoals de kikkerpaal in De Dreven in Den Haag of de emailborden in het Kremlin in Gorinchem, is een teken waarin het voorafgaande bewustwordingsproces is samengebald.'

'Het tijdelijkheidsaspect is bij Nette geïncorporeerd in het harmonische ontstaansproces van zijn werk, waarbij hij zich voegt naar wat zich voordoet. In zijn werk is het toevalselement dan ook niet willekeurig, maar als een rivier die de meest geëigende bedding zoekt. In al zijn projecten is Adriaan Nette zeer aanwezig, lijfelijk en geestelijk. Hij geniet van zijn rol als inspirator en tegelijk ervaart hij dat zijn optreden zich als een beperking tegen hem kan keren en dat hij alleen maar ‘de meneer van het feest’ wordt, zoals in Gorinchem het geval was. Zintuiglijke prikkels vormen zijn sleutel tot de mentale ruimte van het publiek. Anders dan Ann Veronica Janssens biedt hij in eigen persoon concrete ervaringen aan: hij doet kijken, proeven, luisteren, samen spelen en genieten.'


Pag. 165, Publieke kunst, Nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en publiek.
Ina Boiten, NAi Uitgevers/SKOR
ISBN 90-5662-210-2

Zintuiglijk

'Het kunstenaarschap van Adriaan Nette wordt gekenmerkt door de betrokkenheid bij alles wat hij doet en beleeft. De plaats van zijn kunst is bij en met de mensen, heel zintuiglijk en heel direct.'

Pag 168, Publieke kunst, Nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en publiek.
Ina Boiten, NAi Uitgevers/SKOR
ISBN 90-5662-210-2

 
Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..

 

 

 


Kremlin GeheugenDe kunstenaar in gesprek met een bewoner