email adriaan nette

Veelzijdige collectie herinneringen

Tekstfragmenten uit de rapportage van het Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, 1999

'De kunstenaar die in het kader van de Kunstestafette 1998 in Gorinchem aan de slag ging, was Adriaan Nette. Nette onderzoekt met zijn werk de functie of betekenis die beeldende kunst kan hebben binnen een gegeven situatie. In dit geval werd de context geboden door de Schutterswijk. In deze buitenwijk werden in de naoorlogse periode twee opmerkelijke woningbouwcomplexen neergezet, die een kazerne-achtige uitstraling hebben. Door het gesloten karakter van deze bouwwerken kreeg het de bijnaam 'Kremlin'. Als gevolg van de relatief lage huren werd dit complex een gewilde woonplek voor allochtonen, waardoor er nu zo'n 60 culturen zijn vertegenwoordigd.'

'Nette vormde zich een beeld van de buurt door er in de periode september tot en met december 1997 veel rond te lopen en met zo veel mogelijk mensen te praten. Hij werd door buurtbewoners gewezen op het dubbele isolement waarin zij leven. De gesloten weinig toegankelijk bouw van hun woningblok èn de grote culturele verscheidenheid vormen twee drempels voor communicatie. Daarnaast ontdekte hij dat veel mensen in deze buurt met herinneringen aan andere plekken en andere tijden leven. De notie dat deze buurt een unieke veelzijdige collectie herinneringen herbergt - van de eerste oorspronkelijke autochtone bewoners en van nieuwe bewoners die veelal uit verre wereldstreken afkomstig zijn - vormde het uitgangspunt voor het projectplan. Hiermee kwam het fenomeen geheugen centraal te staan. "Het zal zeker geen nostalgie-tour worden. Het gaat er om het geheugen als referentie een vitale en dynamische plek te geven in de ervaring van het heden. Het geheugen een meerwaarde te laten zijn in de beleving van de woon- en werkomgeving en van daaruit een koppeling te maken naar het gebeuren van alledag".'

'Als openingsmanifestatie was er half mei de feestmaaltijd 'Kremlin Genoegen' met een multicultureel menu en muziek- en dansprogramma. Deze bijeenkomst voor kunstenaars en bewoners was een droomstart, waar de regionale pers niet over uitgeschreven raakte met lyrische omschrijvingen zoals: 'massaal bezochte unieke happening', 'Nederlanders en medelanders stroomden hand en hand samen', 'feestelijke maaltijd leidt tot verbroedering', 'verbroedering en integratie' en 'een hoop hilariteit onder alle nationaliteiten'. Waar worden te kort schoten, deden uitbundige foto's die in de kranten verschenen het aanvullende werk. Deze foto's zijn gebruikt voor het 'memoryspel' dat Adriaan Nette ontwikkelde voor de Kremlinkit: hiermee kan deze bijzondere manifestatie zich nog beter in het geheugen van de bewoners verankeren.'

'Na de opening manifesteerden zich onder regie van Adriaan Nette de volgende kunstenaars.
Aart Lagewaard
Martijn Engelbregt
Mustafa Stitou
H.W. Werther
Rene Klarenbeek
'

'Keurig rooster van balkons/ De levens hierachter/ schotels schuin omhoog/ en hun afgronden pleziertjes/ bonte was, onvervreemdbaar/ blijf ernaar gissen'
Mustafa Stitou

Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..


Kremlin GeheugenEen kandidaatmoment dat herinnering wenst te worden