email adriaan nette

Gemeenschapskunst avant la lettre

'..het project Kremlingeheugen in Gorinchem van kunstenaar Adriaan Nette. In dit project, dat speelde in 1998, ontdekten we hoe waardevol het is als bewoners op een positieve,onafhankelijke manier met kunst bezig zijn..'

'Het project was zeer succesvol en inspi-
reerde de provincie Zuid-Holland tot
een vervolg..'

'Achteraf kunnen we zeggen dat het project
Kremlingeheugen voor ons gemeenschaps-
kunst avant la lettre was.'

Fragmenten uit een interview met Karel Winterink, projetleider bij Kunstgebouw in
'Gemeenshapskunst in Zuid-Holland;
Uitgave Kunstgebouw september 2005

 
Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..


Kremlin Geheugen

Een enkel moment uit het collectieve Kremlingeheugen
in twee mogelijke representaties