email adriaan nette

Geïnspireerd

'Het initiatief is mede geïnspireerd door het succesvolle project ‘Kremlingeheugen’ uit Gorkum, dat inmiddels landelijke bekendheid geniet..'

BESLUITVORMINGSFORMULIER_convenant Kleurrijke Wijken

Mobilisatie

'Adriaan Nette mobiliseert in al zijn projecten zowel zijn publiek als zijn opdrachtgever. Zelfs zijn kortere acties en evenementen bereidt hij zorgvuldig voor door zich een beeld te vormen van de omgeving en met de mensen te praten. Al deze informatie verwerkt hij vervolgens  in zijn project. Hij begeleidt persoonlijk dit samen met betrokkenen te doorlopen traject. Daarna laat hij het aan het publiek over de beleefde ervaringen te verwerken tot een andere kijk op hun omgeving.'

Pag. 160, Publieke kunst, Nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en publiek.
Ina Boiten, NAi Uitgevers/SKOR
ISBN 90-5662-210-2

Meer landschapslab

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..

Kremlin Geheugen