email adriaan nette

Er gebeurde iets

'Onder aanvoering van beeldend kunstenaar Adriaan Nette gebeurde er in vijf maanden tijd iets dat de gemeente en de Stichting Bevo Woningbeheer ongetwijfeld nooit voor elkaar hadden gekregen'

uit Aedes-Magazine 13/14


Het fenomeen waarnemen

'Het fenomeen waarneming speelt een grote rol in het werk van Adriaan Nette. Hij onderzoekt hoe mensen waarnemen, en waarom de een dezelfde dingen op een andere wijze waarneemt dan de ander.
Als het logboek van waarnemingen speelt het
geheugen een sleutelrol in Nette’s werk;
niet alleen het geheugen van de mens zelf
maar ook dat van zijn naaste, fysieke omgeving. Veel van zijn projecten draaien dan ook om een proces van beleving en verandering en het creëren van een nieuw bewust geheugen.'


Xandra de Jong
SKOR - Kunst en publieke ruimte

Meer landschapslab

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..

 


Kremlin Geheugen


Mustafa Stitou, megafoon, Aart Lagewaard, slagwerk
en Adriaan Nette, cornet met zingende Kremlinkinderen