email adriaan nette

Er is geen verleden

'Er is geen verleden, er is geen toekomst, er bestaat slechts een eeuwig durend nu'.
Bernlef

De Kremlin Geheugen Kit als hulpmiddel.
De inhoud van de KG-Kit schept, vanuit gebeurtenissen in het verleden, een
actieve relatie naar het heden.

De KG-Kit werkt, het maakt het geheugen actief in de beleving van het moment nu.


Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..

 


 

Kremlin Geheugen Kitde kracht van het 'hier & nu' zijnde ruimte binnen jezelfinwisselbaar verledenlaat zien wie je bentwensdromen & werkelijkheidde toekomst van het verledenhet eeuwige moment nu