email adriaan nette

Fysiek ruimtelijke setting CLICK

De wijk Landsherenkwartier werd begin jaren zestig gebouwd volgens het concept van Het Nieuwe Bouwen. Deze laat Modernistische bouwstijl had zowel een idealistische als een functionalistische grondslag. In Nederland vormde dit type woningbouw het antwoord op de grote naoorlogse bevolkingsaanwas. Het ideaal bestond er uit om in de stedelijke buitenwijken ‘humane’ tuinsteden te scheppen met ruim beglaasde gevels (licht), veel leefruimte rondom (lucht) en tussen de woningen ruimte voor groen (natuur). In strakke minimalistische stempelbouw met licht pleisterwerk en strakke contouren werden deze functies ruimtelijk vertaald.

Nu bijna vijftig jaar later zijn de leefkwaliteiten licht en lucht in het Landsherenkwartier nog altijd ruim voorhanden en het groen heeft er intussen monumentale afmetingen gekregen. De woningen uit de zestiger jaren echter blijken niet meer in alle opzichten te voldoen aan de intussen sterk veranderde woonverlangens. Na enkele tussentijdse renovaties in de jaren negentig van de vorige eeuw is nu besloten tot volledige nieuwbouw voor deze wijk. Met dit scenario van afbraak- en opbouw intussen van toepassing op heel veel naoorlogse woonwijken, wordt niet alleen afscheid genomen van een uniek stukje Nederlandse woningbouwgeschiedenis, het z.g. 'Nieuwe Bouwen', maar ook van concrete en fysieke woonsituaties volgens dit concept.

De vraag nu is of, en zo ja hoe, de idealen van het Modernisme als hedendaagse leefkwaliteit vorm en ruimte (kunnen) krijgen binnen de toekomstige woonsetting van het nieuwe nog te bouwen Landsherenkwartier?

Deze vraag zou een belangrijke uitdaging kunnen zijn voor alle betrokkenen. Stijl en vorm is wezenlijk voor dit gefaseerde meerjaren proces van wijkvernieuwing.
Voor de beeldende kunst staat ook de ontwikkeling van deze opgave centraal.

 Archief Van De Transitie

55- Het ding
waar het om lijkt te draaien

54- Stenen die bewegen
de omgeving van de mens

53- Steensculpturen
referentierasters

52- Lichtval van de lente
een heus wonder

51- Bezoek van Panta Rhei
een beest alleen

50- E-boek KEIZERRIJK

Een dag in Keizerslanden

49- Nieuwe Beeldtorens
& 't Landsherenbeest

48- CLICKPARK Kleurvlakken
Rood, Geel en Blauw

47- CLICKPARK
CLICK bloemenboek
46- De Landsherenmove
Een wijk in beweging

45- De KeizerCollectie
Het comfort van het parkzitten

44- CLICKPARK
een oproep

43- CLICKPARK
in wording

42- Lapidarium
Landsherenkwartier

41- Wintershow 2010/2011
Buurtcultuurcentrum

40- WIJK- & THUIS-
verbeeldings-ZORG
beeld/bewoners

39- BUREN-in-beeld-DAG
bewoners in beeld

38- Manifest park CLICK
hartstocht in toom houden

37- Saxion & CLICK
stage bij een kunstproject

36- A Star Is Born (Berk)
Het Tussengevecht

35- HipHopFestival finale
De Tussenteksten

34- Het Beeldmerk
Het Tussenbeeld

33- Festivalportretten
Anna Dasjan

32- Festivalportretten
Het Tussen(ge)zicht

31- Dance festival
Het Tussengebeuren

30- Graffiti festival
Het Tussengebeuren

29 - Hiphopfestival start
Het Tussengebeuren

28-Aankondiging Festival

De Tussentijd

27-
Beeldtorens
De Tussenplekken

26- Mythevorming
het onstoffelijke van het stoffelijke

25- Ontwikkeling Beeldtorens
wijk in transitie

24- Landsheren LIfestyle Index
feitelijke en fictieve beelden

23- Uitnodiging Lifestyle Show
verhalen over objecten

22- CLICK op Burendag 09
Landsheren Lifestyle Show

21- Uitnodiging Burendag 09
de buren showen zich

19- Veel geouwehoerd
over kunst en autonomie

18- Er bloeide iets prachtigs
De Stentor/Deventer Dagblad

17- Geheim Van De Wereld

een buurt in beweging

15- het zichtbare
niet het onzichtbare

14- oudbewoners
niet terug, maar vooruit in de tijd

13- oudbewoners
uit de serie groepsportretten

12- sociaal culturele setting
de illusie van de lotsbestemming

11- fysiek ruimtelijke setting
stijl en vorm is wezenlijk

09- Fototentoonstelling
dat het iets er geweest is

08- Persbericht Click
wat een fotobeeld kan tonen

07- Schoonheidsbeleving
performance op Burendag

06- Op stap met 't C-team toekomstbeelden

05- Uitnodiging Burendag 08

afspiegeling van werkelijkheid

04- CLICK TOUR begonnen
levert nieuwe buurtverhalen op

03- Wanneer is uw click?
..echter dan de werkelijkheid

02- Schone dromen

Ssstt. De prinses slaapt nog!

01- Startnotitie
Geen enkele vrucht zag ooit haar eigen bloesem

Verwante projecten

HSVSA®
het anders zichtbaar maken van het al aanwezige

AVDG®
in herinneringen verschijnt vroeg of laat ook de sloper

WVDG®
op zoek naar betekenis

De Moluk vanTinte

een gestalte naar zijn evenbeeld

Kremlingeheugen®
gemeenschapskunst
avant la lettre


MVDIH®
vannacht heb ik weer kikkers horen kwaken

Project CLICK

raamposters