email adriaan nette

Sociaal culturele setting CLICK

Bewoners van 't Landsherenkwartier hebben vanuit hun verleden zowel geografisch als cultureel wereldwijd referenties. Die culturele bagage is zeer divers ingekleurd, dit gegeven geeft deze wijk een geheel eigen tekening.

Sommigen omschrijven dit type wijk, waar diverse culturen naast elkaar leven, als mooi voorbeeld van de multiculturele samenleving.

De Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen omschrijft de multiculturele samenleving als een vorm van culturele behoudzucht. De gedachte dat samenlevingen worden gekenmerkt als een optelsom van in zichzelf besloten culturen, maakt individuen de gevangene van hun afkomst en verhindert het onderlinge verkeer. De verschillende levensstijlen zijn op die manier bevestigend voor de diverse groepen en verhinderen uitwisseling van opvattingen en ideeën.

Mensen zijn niet lid van één bepaalde groep en hebben niet één specifieke en vastomlijnde identiteit. In werkelijkheid behoren we tot diverse groepen die voortdurend de diverse aspecten van onze complexe identiteit bepalen en dat is een goede zaak, aldus Sen. Het tegendeel is pas gevaarlijk. De opdeling en opsluiting van mensen in één specifieke identiteit leidt tot gevoelens van meer- en minderwaardigheid en geweld. Heel wat barbaarse conflicten die in de loop van de geschiedenis gebeurden, kwamen voort uit de veronderstelling van het bestaan van een unieke en superieure identiteit.

Door mensen te herleiden tot lid van één specifieke groep vallen morele barrières weg. De stelling dat we maar één identiteit zouden hebben is dus vals. Voor Sen is de vrijheid om zelf bindingen met groepen te bepalen heel belangrijk. Met zijn stelling spoort Sen met de Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa. Hij stelt dat achter elk pleidooi voor verdediging van de identiteit van een groep een complot tegen de individuele vrijheid schuilt.

Het boek ‘Identiteit en geweld’ van Amartya Sen draagt als subtitel ‘De illusie van de lotsbestemming’. In het Landsherenkwartier, een wijk in transitie, is de vraag naar identiteit elke dag weer actueel, in elk gesprek en in elke ontmoeting. Dit proces vraagt steeds opnieuw om voorstelling en vorm.

De vraag nu is of en hoe wij, in deze wereld van (her-) positionering van de (inwisselbare) identiteit, vanuit de kunsten de illusie van onze lotsbestemming een platform kunnen bieden? In het project CLICK werken wij, in antwoord op deze vraag, aan de her-(ver-)beelding rond dit platform, elke dag weer opnieuw.

Identity and Violence: The Illusion of Destiny, Amartya Sen

De taal van de hartstocht, Mario Vargas Llosa

 Archief Van De Transitie

55- Het ding
waar het om lijkt te draaien

54- Stenen die bewegen
de omgeving van de mens

53- Steensculpturen
referentierasters

52- Lichtval van de lente
een heus wonder

51- Bezoek van Panta Rhei
een beest alleen

50- E-boek KEIZERRIJK

Een dag in Keizerslanden

49- Nieuwe Beeldtorens
& 't Landsherenbeest

48- CLICKPARK Kleurvlakken
Rood, Geel en Blauw

47- CLICKPARK
CLICK bloemenboek
46- De Landsherenmove
Een wijk in beweging

45- De KeizerCollectie
Het comfort van het parkzitten

44- CLICKPARK
een oproep

43- CLICKPARK
in wording

42- Lapidarium
Landsherenkwartier

41- Wintershow 2010/2011
Buurtcultuurcentrum

40- WIJK- & THUIS-
verbeeldings-ZORG
beeld/bewoners

39- BUREN-in-beeld-DAG
bewoners in beeld

38- Manifest park CLICK
hartstocht in toom houden

37- Saxion & CLICK
stage bij een kunstproject

36- A Star Is Born (Berk)
Het Tussengevecht

35- HipHopFestival finale
De Tussenteksten

34- Het Beeldmerk
Het Tussenbeeld

33- Festivalportretten
Anna Dasjan

32- Festivalportretten
Het Tussen(ge)zicht

31- Dance festival
Het Tussengebeuren

30- Graffiti festival
Het Tussengebeuren

29 - Hiphopfestival start
Het Tussengebeuren

28-Aankondiging Festival

De Tussentijd

27-
Beeldtorens
De Tussenplekken

26- Mythevorming
het onstoffelijke van het stoffelijke

25- Ontwikkeling Beeldtorens
wijk in transitie

24- Landsheren LIfestyle Index
feitelijke en fictieve beelden

23- Uitnodiging Lifestyle Show
verhalen over objecten

22- CLICK op Burendag 09
Landsheren Lifestyle Show

21- Uitnodiging Burendag 09
de buren showen zich

19- Veel geouwehoerd
over kunst en autonomie

18- Er bloeide iets prachtigs
De Stentor/Deventer Dagblad

17- Geheim Van De Wereld

een buurt in beweging

15- het zichtbare
niet het onzichtbare

14- oudbewoners
niet terug, maar vooruit in de tijd

13- oudbewoners
uit de serie groepsportretten

12- sociaal culturele setting
de illusie van de lotsbestemming

11- fysiek ruimtelijke setting
stijl en vorm is wezenlijk

09- Fototentoonstelling
dat het iets er geweest is

08- Persbericht Click
wat een fotobeeld kan tonen

07- Schoonheidsbeleving
performance op Burendag

06- Op stap met 't C-team toekomstbeelden

05- Uitnodiging Burendag 08

afspiegeling van werkelijkheid

04- CLICK TOUR begonnen
levert nieuwe buurtverhalen op

03- Wanneer is uw click?
..echter dan de werkelijkheid

02- Schone dromen

Ssstt. De prinses slaapt nog!

01- Startnotitie
Geen enkele vrucht zag ooit haar eigen bloesem


Verwante projecten

HSVSA®
het anders zichtbaar maken van het al aanwezige

AVDG®
in herinneringen verschijnt vroeg of laat ook de sloper

WVDG®
op zoek naar betekenis

De Moluk vanTinte

een gestalte naar zijn evenbeeld

Kremlingeheugen®
gemeenschapskunst
avant la lettre


MVDIH®
vannacht heb ik weer kikkers horen kwaken

Project CLICKCLICK- Centrum in 't Landsherenkwartier