email adriaan nette

Lapidarium Landsherenkwartier

'Een Lapidarium is een plaats waar men gevonden brokstukken van beelden en fragmenten van bouwwerken neerlegt.
Dingen die een deel vormen van een geheel dat niet bestaat (niet meer, nog niet of nooit heeft bestaan) en die je nergens meer voor kunt gebruiken.'

Tommy Wieringa, Pleidooi voor een potscherf

In buurtcultuurcentrum De Elegast is recent Lapidarium Landsherenkwartier geopend. Hier zijn voorwerpen te zien die zijn gevonden na de sloop van de huizen in de wijk. De collectie zal regelmatig van samenstelling veranderen en steeds weer andere details van de cultuur van deze wijk tonen.

Lapidarium Landsherenkwartier toont In twee lichtkasten bij de entree naast afbeeldingen van objecten die werden gevonden na de recente sloop ook afbeeldinbgen van objecten die werden opgegraven in de wijk en verwijzen naar culturen uit voorbije eeuwen.

Het is de bedoeling dat in de toekomst allerlei nieuwe collecties met (gebruiks-)voorwerpen uit deze wijk worden aangelegd voor Lapidarium Landsherenkwartier.


Archief Van De Transitie

55- Het ding
waar het om lijkt te draaien

54- Stenen die bewegen
de omgeving van de mens

53- Steensculpturen
referentierasters

52- Lichtval van de lente
een heus wonder

51- Bezoek van Panta Rhei
een beest alleen

50- E-boek KEIZERRIJK

Een dag in Keizerslanden

49- Nieuwe Beeldtorens
& 't Landsherenbeest

48- CLICKPARK Kleurvlakken
Rood, Geel en Blauw

47- CLICKPARK
CLICK bloemenboek
46- De Landsherenmove
Een wijk in beweging

45- De KeizerCollectie
Het comfort van het parkzitten

44- CLICKPARK
een oproep

43- CLICKPARK
in wording

42- Lapidarium
Landsherenkwartier

41- Wintershow 2010/2011
Buurtcultuurcentrum

40- WIJK- & THUIS-
verbeeldings-ZORG
beeld/bewoners

39- BUREN-in-beeld-DAG
bewoners in beeld

38- Manifest park CLICK
hartstocht in toom houden

37- Saxion & CLICK
stage bij een kunstproject

36- A Star Is Born (Berk)
Het Tussengevecht

35- HipHopFestival finale
De Tussenteksten

34- Het Beeldmerk
Het Tussenbeeld

33- Festivalportretten
Anna Dasjan

32- Festivalportretten
Het Tussen(ge)zicht

31- Dance festival
Het Tussengebeuren

30- Graffiti festival
Het Tussengebeuren

29 - Hiphopfestival start
Het Tussengebeuren

28-Aankondiging Festival

De Tussentijd

27-
Beeldtorens
De Tussenplekken

26- Mythevorming
het onstoffelijke van het stoffelijke

25- Ontwikkeling Beeldtorens
wijk in transitie

24- Landsheren LIfestyle Index
feitelijke en fictieve beelden

23- Uitnodiging Lifestyle Show
verhalen over objecten

22- CLICK op Burendag 09
Landsheren Lifestyle Show

21- Uitnodiging Burendag 09
de buren showen zich

19- Veel geouwehoerd
over kunst en autonomie

18- Er bloeide iets prachtigs
De Stentor/Deventer Dagblad

17- Geheim Van De Wereld

een buurt in beweging

15- het zichtbare
niet het onzichtbare

14- oudbewoners
niet terug, maar vooruit in de tijd

13- oudbewoners
uit de serie groepsportretten

12- sociaal culturele setting
de illusie van de lotsbestemming

11- fysiek ruimtelijke setting
stijl en vorm is wezenlijk

09- Fototentoonstelling
dat het iets er geweest is

08- Persbericht Click
wat een fotobeeld kan tonen

07- Schoonheidsbeleving
performance op Burendag

06- Op stap met 't C-team toekomstbeelden

05- Uitnodiging Burendag 08

afspiegeling van werkelijkheid

04- CLICK TOUR begonnen
levert nieuwe buurtverhalen op

03- Wanneer is uw click?
..echter dan de werkelijkheid

02- Schone dromen

Ssstt. De prinses slaapt nog!

01- Startnotitie
Geen enkele vrucht zag ooit haar eigen bloesem

Verwante projecten

HSVSA®
het anders zichtbaar maken van het al aanwezige

AVDG®
in herinneringen verschijnt vroeg of laat ook de sloper

WVDG®
op zoek naar betekenis

De Moluk vanTinte

een gestalte naar zijn evenbeeld

Kremlingeheugen®
gemeenschapskunst
avant la lettre


MVDIH®
vannacht heb ik weer kikkers horen kwaken

Project CLICKHet aanschouwen van de collectie
Lapidarium LandsherenkwartierLichtkasten bij entree buurtcultuurcentrum De ElegastVoorwerpen gevonden op de grond na de sloop
van de huizen in de wijk.
De afgebeelde objecten verwijzen naar culturen
uit voorbije decennia.

Voorwerpen gevonden in de grond bij de sloop
van de huizen in de wijk.
De afgebeelde objecten verwijzen naar culturen
uit voorbije eeuwen.