email adriaan nette

Presentatie boek CLICK

Op donderdag 13 september j.l. werd in
Kunstenlab, Deventer, onder grote belangstelling, uitgave CLICK
gepresenteerd.

Er was een tweegesprek tussen Mieke Conijn, directeur Kunstenlab en Adriaan Nette, onder leiding van Alex de Vries.

Flaptekst

Landsherenkwartier in Deventer is een naoorlogse wijk die voor een groot deel wordt afgebroken. De bewoners moeten verhuizen en keren meestal niet meer terug. In 2008 krijgt kunstenaar Adriaan Nette de opdracht om in deze periode van oudbouw naar nieuwbouw, in nauwe wisselwerking met bewoners én belanghebbenden, te verbeelden wat het betekent ‘te leven in transitie’. De CLICK tussen Adriaan Nette en de wijk is zo hecht dat het een mooi voorbeeld is van wat kunst betekent in een buurt zoals Landsherenkwartier.

In deze uitgave is dat kunstenaarschap
uitgekristalliseerd in een methodiekbeschrijving, een selectie van beelden en verhalen uit de buurt
en een aantal bespiegelingen op deze kunstpraktijk. Daarmee is dit boek een inspirerend document voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de nieuwe relaties tussen kunst en samenleving.

Tekst binnenzijde omslag voor

Vooraf

‘Niet met de vormen van het leven houd ik mij bezig, maar met het leven van de vormen.’
—— César Domela

In een woonwijk die eerst wordt gesloopt en daarna direct ook weer wordt herbouwd, lijkt het ding waar het allemaal om draait een steen te zijn. Huizen verdwijnen en verschijnen, maar de steen blijft. Men haalt
muren neer om die vervolgens op een andere plek en in een andere vorm weer op te richten. Hier ziet u een steen die aan een zijde nog resten cement vertoond waarmee het ooit verbonden was met andere stenen. Een steen die ooit een huis, een straat en zelfs een hele woonwijk heeft gevormd. Het is een steen uit
Landsherenkwartier, een woonbuurt in Keizerslanden, een buitenwijk van Deventer.

Deze steen toont ons ook nog een andere zijde. Die kant toont kenmerken van een wooncultuur. Laag over laag heeft de bewoner hier met gebruikmaking van de kleuren wit, crème, roze en geel, de huid van deze baksteen van een bepaalde tint voorzien. Hiermee voegde de bewoner, met de steen als drager, een eigen kleur toe aan zijn woonomgeving. Deze handeling heeft, naar wij aannemen, gezien de vele kleurlagen op de steen, zich meerdere malen voltrokken tussen 1964, het bouwjaar van de woning en 2011, het jaar van de sloop van deze woning.
Wat speelt er bij transitie van woonwijken, van sloop naar nieuwbouw? Vanuit methode CLICK verbeelden we deze vraag.

Tekst binnenzijde omslag achter

Achteraf

Intussen zijn bijna alle stenen in de wijk los gekomen uit hun oorspronkelijke setting, dat wil zeggen, ze zijnvan bouwsteen, muur, huis en woonwijk verworden tot puinberg en vervolgens vermalen tot een immense
gruisheuvel. De restanten worden binnenkort afgevoerd voor hergebruik elders.
In de wijk zijn enkele stenen achtergebleven. Ze verwijzen nu naar wat hier ooit stond op deze plek. De stenen zijn, in een nieuwe ordening, gevat in metalen rasters; we zien vierkanten, rechthoeken, zuilen en piramides. Rasters als referentie naar een definitief
verdwenen tijdperk. Behalve steen herkennen we in deze objecten ook een straatnaambord. Zo lezen we Jan van Arkelstraat, ooit de monumentale entree naar Landsherenkwartier. Nu een straatnaam die voorgoed is uitgewist uit het stratenplan van Deventer. We zien huisnummerplaatjes, 45, 96 etcetera. Als je goed kijkt zie je nog meer details. Zeg, zie ik daar niet ook een naamplaatje?

‘De omgeving van de mens is de medemens.’
—— Jules Deelder

 

Boek CLICK
Methode, project, bespiegelingen

Voorwoord
Sikko Cleveringa

Uitgevers
CAL-XL, Utrecht
Kunstenlab, Deventer
pck publishing, Amsterdam

Ontwerp
Drawswords, Amsterdam

Bespiegelingen:
Anca Zailer, Eugene van Erven, Mieke Conijn, Jolanda Hoeflak, Sikko Cleveringa, Martijn Willems, Molly Dost, Jan Brouwer, Krista Heijster, Nick Geurds en Ronald van Aggelen.

96 pagina's
Winkelprijs € 19,95

Hier te bestellen!
uitgaveclick@burozino.nl

 


Archief Van De Transitie

58- E-boek KEIZERRIJK 2012
Ffotoverhaal festival

57-
Er gebeurt iets
Opening festival KEIZERRIJK

56-
Wie ben ik? Wie zijt gij?
Nieuwe muziekclip

55- Het ding
waar het om lijkt te draaien

54- Stenen die bewegen
de omgeving van de mens

53- Steensculpturen
referentierasters

52- Lichtval van de lente
een heus wonder

51- Bezoek van Panta Rhei
een beest alleen

50- E-boek KEIZERRIJK
Een dag in Keizerslanden

49- Nieuwe Beeldtorens
& 't Landsherenbeest

48- CLICKPARK Kleurvlakken
Rood, Geel en Blauw

47- CLICKPARK
CLICK bloemenboek

46- De Landsherenmove
Een wijk in beweging

45- De KeizerCollectie
Het comfort van het parkzitten

44- CLICKPARK
een oproep

43- CLICKPARK
in wording

42- Lapidarium
Landsherenkwartier

41- Wintershow 2010/2011
Buurtcultuurcentrum

40- WIJK- & THUIS-
verbeeldings-ZORG
beeld/bewoners

39- BUREN-in-beeld-DAG
bewoners in beeld

38- Manifest park CLICK
hartstocht in toom houden

37- Saxion & CLICK
stage bij een kunstproject

36- A Star Is Born (Berk)
Het Tussengevecht

35- HipHopFestival finale
De Tussenteksten

34- Het Beeldmerk
Het Tussenbeeld

33- Festivalportretten
Anna Dasjan

32- Festivalportretten
Het Tussen(ge)zicht

31- Dance festival
Het Tussengebeuren

30- Graffiti festival
Het Tussengebeuren

29 - Hiphopfestival start
Het Tussengebeuren

28-Aankondiging Festival

De Tussentijd

27-
Beeldtorens
De Tussenplekken

26- Mythevorming
het onstoffelijke van het stoffelijke

25- Ontwikkeling Beeldtorens
wijk in transitie

24- Landsheren LIfestyle Index
feitelijke en fictieve beelden

23- Uitnodiging Lifestyle Show
verhalen over objecten

22- CLICK op Burendag 09
Landsheren Lifestyle Show

21- Uitnodiging Burendag 09
de buren showen zich

19- Veel geouwehoerd
over kunst en autonomie

18- Er bloeide iets prachtigs
De Stentor/Deventer Dagblad

17- Geheim Van De Wereld

een buurt in beweging

15- het zichtbare
niet het onzichtbare

14- oudbewoners
niet terug, maar vooruit in de tijd

13- oudbewoners
uit de serie groepsportretten

12- sociaal culturele setting
de illusie van de lotsbestemming

11- fysiek ruimtelijke setting
stijl en vorm is wezenlijk

09- Fototentoonstelling
dat het iets er geweest is

08- Persbericht Click
wat een fotobeeld kan tonen

07- Schoonheidsbeleving
performance op Burendag

06- Op stap met 't C-team toekomstbeelden

05- Uitnodiging Burendag 08

afspiegeling van werkelijkheid

04- CLICK TOUR begonnen
levert nieuwe buurtverhalen op

03- Wanneer is uw click?
..echter dan de werkelijkheid

02- Schone dromen

Ssstt. De prinses slaapt nog!

01- Startnotitie
Geen enkele vrucht zag ooit haar eigen bloesem

Verwante projecten

HSVSA®
het anders zichtbaar maken van het al aanwezige

AVDG®
in herinneringen verschijnt vroeg of laat ook de sloper

WVDG®
op zoek naar betekenis

De Moluk vanTinte

een gestalte naar zijn evenbeeld

Kremlingeheugen®
gemeenschapskunst
avant la lettre


MVDIH®
vannacht heb ik weer kikkers horen kwaken

Boek CLICK


Omslag voor buiten/binnen

 

Omslag achter buiten/binnen