email adriaan nette

Wandeling: Sporen Erve Borgel*

In het Landsherenkwartier, een wijk in verandering, is veel te zien en nog meer te beleven, elke dag weer.

Het team Click organiseert wandelingen door de wijk voor nieuwe bewoners en ook voor belangstellende buitenstaanders.
Er is veel belangstelling voor deze wijkwandelingen, want er is veel te zien, maar altijd weer op een andere manier. Bijzonder is het als een oud-bewoner de wijk aan doet en hij of zij toevallig de wandelaars tegenkomt.

Dan gbeurt er iets bijzonders. Er komt een wereld tot leven die niet is te zien, maar wel op tal van manieren is te ervaren.
Je moet het meemaken..

In deze wijk in transitie lijkt ook niets zeker,
bij een volgende oogopslag kan je uitzicht zo maar veranderd zijn. Hier is het nu toevallig zo, maar gisteren was het nog anders en wie zal zeggen hoe deze wijk morgen oogt?

In de wandeling wordt geprobeerd heel specifieke kenmerken van deze wijk zichtbaar te maken, zoals bijvoobeeld het fenomeen
van 'de Landsherenmove'.

Deze z.g. 'L-move' is een beweging die kenmerkend is voor bewoners van deze wijk. Jongeren, maar ook oudere jongeren, heel oude jongeren zelfs, leven is tenslotte 'een oefening in bewegen', brengen dit typische 'beweeg-eigene' van deze wonderlijke wijkwijze van voortbewegen heel plastisch tot uitdrukking. Je moet goed opletten anders ontgaat het je, maar als je het eenmaal ziet, herken je het direct bij iedere Landsheerder of Landheerster.

Als je nu denkt dat deze beweging de bewoners 'als vanzelfsprekend' komt aanwaaien, dan heb je het mis. Nee, hier wordt wekelijks op geoefend in teamverband.

Jongeren en oudere jongeren, afhankeijk van de mate waarin zij de buurtbeweging eigen zijn, worden opgedeeld in groepen, in aspiranten en gevorderden.

In de oefening speelt de bal een belangrijke rol, dit om het lichaam soepel te houden, dat vereist het kenmerkende van de L-move.

Denk nu niet dat het bij dit balspel gaat om de punten, nee, bij de L-move staat het bewegen in dienst van de schoonheidl, het gaat puur om de stijl van het zijn, in het hier en nu.

Het blijft moeilijk de kenmerken van deze
L-move te vangen in woorden. Een oud-bewoner beweerde ooit: het gaat hier om de manier van verandering in het bewegen van een lichaamsdeel, een arm of been bijvoorbeeld. Zo'n lichaamsdeel lijkt dan een bepaalde richting op te gaan en neigt dan even plots maar subtiel weer naar een totaal andere kant. In dat flitsende moment van transitie, als de spieren zowel in spanning als in ontspanning zijn, schuilt het specifieke van beweeg-eigene van die L-move!

Let u voortaan even op als u weer door de wijk wandelt. Je moet het zien!


* 'Sporen Erve Borgel' is een verwijzing naar sporen die zijn gevonden bij opgravingen in de Jan van Arkelstraat in 't Landsherenkwartier in 2010. Erf Borgel werd voor het eerst vermeld in 1577.

Een deel van deze vondsten was te zien in het Lapidarium Landsherenkwartier.

Archief Van De Transitie

55- Het ding
waar het om lijkt te draaien

54- Stenen die bewegen
de omgeving van de mens

53- Steensculpturen
referentierasters

52- Lichtval van de lente
een heus wonder

51- Bezoek van Panta Rhei
een beest alleen

50- E-boek KEIZERRIJK
Een dag in Keizerslanden

49- Nieuwe Beeldtorens
& 't Landsherenbeest

48- CLICKPARK Kleurvlakken
Rood, Geel en Blauw

47- CLICKPARK
CLICK bloemenboek

46- De Landsherenmove
Een wijk in beweging

45- De KeizerCollectie
Het comfort van het parkzitten

44- CLICKPARK
een oproep

43- CLICKPARK
in wording

42- Lapidarium
Landsherenkwartier

41- Wintershow 2010/2011
Buurtcultuurcentrum

40- WIJK- & THUIS-
verbeeldings-ZORG
beeld/bewoners

39- BUREN-in-beeld-DAG
bewoners in beeld

38- Manifest park CLICK
hartstocht in toom houden

37- Saxion & CLICK
stage bij een kunstproject

36- A Star Is Born (Berk)
Het Tussengevecht

35- HipHopFestival finale
De Tussenteksten

34- Het Beeldmerk
Het Tussenbeeld

33- Festivalportretten
Anna Dasjan

32- Festivalportretten
Het Tussen(ge)zicht

31- Dance festival
Het Tussengebeuren

30- Graffiti festival
Het Tussengebeuren

29 - Hiphopfestival start
Het Tussengebeuren

28-Aankondiging Festival

De Tussentijd

27-
Beeldtorens
De Tussenplekken

26- Mythevorming
het onstoffelijke van het stoffelijke

25- Ontwikkeling Beeldtorens
wijk in transitie

24- Landsheren LIfestyle Index
feitelijke en fictieve beelden

23- Uitnodiging Lifestyle Show
verhalen over objecten

22- CLICK op Burendag 09
Landsheren Lifestyle Show

21- Uitnodiging Burendag 09
de buren showen zich

19- Veel geouwehoerd
over kunst en autonomie

18- Er bloeide iets prachtigs
De Stentor/Deventer Dagblad

17- Geheim Van De Wereld

een buurt in beweging

15- het zichtbare
niet het onzichtbare

14- oudbewoners
niet terug, maar vooruit in de tijd

13- oudbewoners
uit de serie groepsportretten

12- sociaal culturele setting
de illusie van de lotsbestemming

11- fysiek ruimtelijke setting
stijl en vorm is wezenlijk

09- Fototentoonstelling
dat het iets er geweest is

08- Persbericht Click
wat een fotobeeld kan tonen

07- Schoonheidsbeleving
performance op Burendag

06- Op stap met 't C-team toekomstbeelden

05- Uitnodiging Burendag 08

afspiegeling van werkelijkheid

04- CLICK TOUR begonnen
levert nieuwe buurtverhalen op

03- Wanneer is uw click?
..echter dan de werkelijkheid

02- Schone dromen

Ssstt. De prinses slaapt nog!

01- Startnotitie
Geen enkele vrucht zag ooit haar eigen bloesem

Verwante projecten

HSVSA®
het anders zichtbaar maken van het al aanwezige

AVDG®
in herinneringen verschijnt vroeg of laat ook de sloper

WVDG®
op zoek naar betekenis

De Moluk vanTinte

een gestalte naar zijn evenbeeld

Kremlingeheugen®
gemeenschapskunst
avant la lettre


MVDIH®
vannacht heb ik weer kikkers horen kwaken

Project CLICK

De LandsherenmoveD-TEAM in actieGesponsorde G-TEAM met streetcoach Gerrit
B-TEAM in actieR-TEAM net vooraf aan hun internationale tournee
Z-TEAM met alle kandidaat aspirantenTwee TEAM TRAINERS na de geslaagde toets op
de veiligheidsaspecten van de L-MOVEHet K-TEAM, dit koppelt beweging aan voorkomen,
zo krijgt tussentijdse folklore gestalte


D-TEAM compleet met instructeur DenizR-TEAM onder leiding van Rayle