email adriaan nette

Een praktijkoefening: Introductie
'De wijk als schatkamer'

Deze introductie op de praktijkoefening is geschreven vanuit de condities van de wijk Landsherenkwartier. Elke plek kan in principe als uitgangspunt dienen.

1. De wijk als schatkamer

‘The true mystery of the world is the visible, not the invisible.’
Oscar Wilde

Dit citaat vormde het motto van de wijkwandeling ‘Landsherenkwartier & Het Geheim van de Wereld’. Bewoners waren voor een dag gids, belangstellenden konden een tocht maken door de wijk waar in meerdere woonhuizen iets te zien was.

Zo kan een willekeurige woonwijk een ware schatkamer zijn/worden, tenminste als je het wilt zien. Om deze stelling te onderschrijven kan ik hier een opsomming geven van al die schatten die ik de voorbije jaren in Landsherenkwartier of in de afgelopen decennia elders zag in woonwijken in en buiten Nederland. Het is een lange lijst, ik heb deze lijst al vaak gemaakt voor mezelf. Die lijst wordt echter nooit volledig, zo weet ik uit ervaring, er komen altijd weer nieuwe dingen en dimensies bij en sommige schatten verdwijnen ook weer, wat rest is een
(foto-)verhaal.

Elke weergave is slechts een momentopname, een fractie van wat er werkelijk schuil gaat in Landsherenkwartier. Je vindt hier een deel van die schatten terug in de manifestaties, in de interacties, in de relaties binnen en buiten de wijk, in de verbindingen met andere plekken in de wereld, concreet en virtueel.

2. De wijkwandeling

‘Wij wandelaars, wij dragen iets in ons dat onnoemelijk veel groter is dan wijzelf.’
Cornelis Verhoeven

Als je als kunstenaar werkzaam bent in een wijk in transitie krijg je vaak het verzoek of er een bezoek kan worden gebracht aan de wijk en of je vooraf misschien een inleiding kan verzorgen over die wijk. Los van de achtergrond van de bezoeker en de aanleiding voor het bezoek heb je na afloop vaak het idee dat er door de bezoekers iets wordt meegenomen uit de wijk zonder dat de wijk daar echt iets voor terug krijgt. Vanuit een zoeken naar evenwicht, voor zowel de wijk als voor de bezoeker zelf, zou je de volgende vragen kunnen stellen, vragen die voorafgaan aan een bezoek aan een woonwijk in transitie.

2.1. Drie vragen, vooraf aan de reis

'De weg die naar een doel leidt, scheid je niet van je bestemming maar vormt er een wezenlijk onderdeel van.'
Zegswijze Kumpanaia

- Waarom gaat de mens op reis?
Vertelt u het maar!

‘Brood verandert in steen, zoete weelde in wrang gebrek, een warm bed in een koude plank, vaste voet in drassige grond, frisse lucht in onwelriekend odeur, wijn in water en
je geliefde in een demon..’

- Waarom maak je dit (werk-)bezoek aan de wijk, deze reis, deze stage, dit veldonderzoek?
Vult u maar in!

- Wat hoop je dat dit bezoek jou oplevert?
Formuleert u het maar!

2.2. Vier tips, vooraf aan de reis

- Kruip in de huid van een ander

‘Het ‘IK’ is een fictie waarvan wij hoogstens de medescheppers kunnen zijn'
Imre Kertész in ‘Ik, de ander’

Kies straks op je wandeling een willekeurige passant of, zo je wenst, een denkbeeldige bewoner. Verplaats je in die persoon en probeer de wijk eens te beschouwen vanuit zijn of haar standpunt. Je zult zien, het dagelijks leven biedt meer. Gewoon door een simpele perspectiefwisseling.

- Maak gebruik van de eerste blik

‘Bij Loosdrecht
Als dit Ierland was
Zou ik beter kijken’

K. Schippers

Vandaag zie je de wijk voor het eerst. Na deze wandeling verlies je die eerste blik, dat unieke onbemiddelde zicht. Een eerste blik komt nooit meer terug, tenminste niet in relatie tot deze plek. Je ontwikkelt daarna vergelijkend zicht, dat pas je toe bij een volgend bezoek aan de wijk. Probeer daarom nu optimaal gebruik te maken van die eerste blik, nu je zicht nog niet wordt belemmerd door al te veel voorkennis.

- Ontdek het vreemde, in jezelf

‘Zielsverhuizing vindt niet na, maar tijdens het leven plaats.’
Rüdiger Safranski

Tijdens je bezoek aan de wijk ben je in een omgeving die rijk is aan ervaringsdeskundigen op gebieden waar jij misschien geen weet van hebt. Terreinen waarvan je mogelijk niet eens wist dat ze bestonden! Zien, luisteren, ruiken, voelen en proeven kan een zintuiglijke ontdekking zijn!

- Onderga het verschil tussen de wereld en de planeet

‘Der is een verschil tussen de wereld en de planeet

De weg is heilig/ Heilig is de weg
Ik heb het vaak dacht/ Maar nooit hardop zegt
Ik maakte dit lied/ Zoda’k nooit meer vergeet
Der is ’n verschil/ Tussen wereld en planeet

En de liefde/ Ja de liefde
De liefde is het verschil’
Daniël Lohues

2.3. Een vraag, na de reis

Wat heeft dit bezoek je opgeleverd en zou je dit concreet vanuit wat je hebt meegemaakt bondig kunnen vertellen?

2.4. Uit de reisgids voor thuisblijvers

Wie op reis gaat, kan zichzelf tegenkomen onder andere omstandigheden. Terug thuis merk je, dat je niet alleen iets hebt gewonnen, maar ook dat je iets (van jezelf) hebt verloren!

Kun jij dit laatste benoemen voor jezelf?

Reacties:
DeWijkAlsSchatkamer@burozino.nl

 


Archief Van De Transitie

58- E-boek KEIZERRIJK 2012
Fotoverhaal festival

57-
Er gebeurt iets
Opening festival KEIZERRIJK

56-
Wie ben ik? Wie zijt gij?
Nieuwe muziekclip

55- Het ding
waar het om lijkt te draaien

54- Stenen die bewegen
de omgeving van de mens

53- Steensculpturen
referentierasters

52- Lichtval van de lente
een heus wonder

51- Bezoek van Panta Rhei
een beest alleen

50- E-boek KEIZERRIJK
Een dag in Keizerslanden

49- Nieuwe Beeldtorens
& 't Landsherenbeest

48- CLICKPARK Kleurvlakken
Rood, Geel en Blauw

47- CLICKPARK
CLICK bloemenboek

46- De Landsherenmove
Een wijk in beweging

45- De KeizerCollectie
Het comfort van het parkzitten

44- CLICKPARK
een oproep

43- CLICKPARK
in wording

42- Lapidarium
Landsherenkwartier

41- Wintershow 2010/2011
Buurtcultuurcentrum

40- WIJK- & THUIS-
verbeeldings-ZORG
beeld/bewoners

39- BUREN-in-beeld-DAG
bewoners in beeld

38- Manifest park CLICK
hartstocht in toom houden

37- Saxion & CLICK
stage bij een kunstproject

36- A Star Is Born (Berk)
Het Tussengevecht

35- HipHopFestival finale
De Tussenteksten

34- Het Beeldmerk
Het Tussenbeeld

33- Festivalportretten
Anna Dasjan

32- Festivalportretten
Het Tussen(ge)zicht

31- Dance festival
Het Tussengebeuren

30- Graffiti festival
Het Tussengebeuren

29 - Hiphopfestival start
Het Tussengebeuren

28-Aankondiging Festival

De Tussentijd

27-
Beeldtorens
De Tussenplekken

26- Mythevorming
het onstoffelijke van het stoffelijke

25- Ontwikkeling Beeldtorens
wijk in transitie

24- Landsheren LIfestyle Index
feitelijke en fictieve beelden

23- Uitnodiging Lifestyle Show
verhalen over objecten

22- CLICK op Burendag 09
Landsheren Lifestyle Show

21- Uitnodiging Burendag 09
de buren showen zich

19- Veel geouwehoerd
over kunst en autonomie

18- Er bloeide iets prachtigs
De Stentor/Deventer Dagblad

17- Geheim Van De Wereld

een buurt in beweging

15- het zichtbare
niet het onzichtbare

14- oudbewoners
niet terug, maar vooruit in de tijd

13- oudbewoners
uit de serie groepsportretten

12- sociaal culturele setting
de illusie van de lotsbestemming

11- fysiek ruimtelijke setting
stijl en vorm is wezenlijk

09- Fototentoonstelling
dat het iets er geweest is

08- Persbericht Click
wat een fotobeeld kan tonen

07- Schoonheidsbeleving
performance op Burendag

06- Op stap met 't C-team toekomstbeelden

05- Uitnodiging Burendag 08

afspiegeling van werkelijkheid

04- CLICK TOUR begonnen
levert nieuwe buurtverhalen op

03- Wanneer is uw click?
..echter dan de werkelijkheid

02- Schone dromen

Ssstt. De prinses slaapt nog!

01- Startnotitie
Geen enkele vrucht zag ooit haar eigen bloesem

Verwante projecten

HSVSA®
het anders zichtbaar maken van het al aanwezige

AVDG®
in herinneringen verschijnt vroeg of laat ook de sloper

WVDG®
op zoek naar betekenis

De Moluk vanTinte

een gestalte naar zijn evenbeeld

Kremlingeheugen®
gemeenschapskunst
avant la lettre


MVDIH®
vannacht heb ik weer kikkers horen kwaken

CLICK Wijkwandeling

Diverse groepen bezoeken 'actief' de wijkBehalve aandacht gaven deze groepen de wijk ook
actieve interactie!
U kunt nu ook een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van deze wijk.