email adriaan nette

Een no(ti)tie

Project 'Vreemd gaan aan tafel met..'

‘Of de kunst (voor-)beelden* zou kunnen bieden aan een samenleving in verandering?’
Acht kunstenaars zijn in september 2008 gestart naar aanleiding van een vraag van Adriaan Nette.

Nu de trajecten zijn gedaan is het interessant
om te zien hoe de kunstenaars zich verhielden tot het oorspronkelijke uitgangspunt en of het thema 'verandering', het feitelijke vreemdgaan volgens de opvattingen van Nette, ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen binnen de diverse interventies van de kunstenaars.

Elke kunstenaar voerde in beginsel een eigen regie. Heleen Langkamp, Simone Roerink, Peter Hoogers, Karin Gerfen, Marianne de Bakker, Susan Pinkster, Reina de Vries en Johan Vermuyen waren niet alleen actief binnen de intimiteit van steeds een andere huiskamer, ook werden zij steeds opnieuw geconfronteerd met onbekende tafelgenoten die elkaar ook voor het eerst troffen bij de desbetreffende maaltijd.

Temidden van deze soms wat aarzelend startende ontmoetingen ontwikkelden de kunstenaars, vanuit hun positie als cult creator, in wisselwerking met de aanwezigen, ter plekke een instant tafelcultuur.

Sommige kunstenaars hadden speciaal voor deze samenkomst een aantal rekwisieten meegenomen, al of niet zelf ontwikkeld. Hulpmiddelen die afhankelijk van de sfeerontwikkeling vroeg of laat konden worden ingezet. Anderen hadden weer assistenten, muzikanten of fotografen meegenomen. Dit alles in combinatie met een onderliggend script op basis waarvan men, meer of minder subtiel, regie voerde.

In sommige gevallen was het resultaat na afloop van de maaltijden een aantal foto's, soms ook bewegende beelden op dvd of een aantal geluidstracks op cd.
In een enkel geval een mixed media installatie of zelfs concrete sculpturen. Maar altijd waren er verhalen, merkwaardige anekdotes en wonderlijke waarnemingen.

Door tekst- en beeldwerk wordt hier op deze site een antwoord gegeven op de vraag op welke manier de acht kunstenaars zich verhielden tot het oorspronkelijke uitgangspunt.

Rest nu de startvraag ‘Of de kunst (voor-) beelden* zou kunnen bieden aan een samenleving in verandering?’
Alvorens we deze vraag, voor elk van de afzonderlijke kunstenaars in termen van meer of minder geslaagd, kunnen beantwoorden dienen we over geëigende criteria te beschikken waaraan de nu gerealiseerde beeldresultaten kunnen worden getoetst.

Vooraf aan die vaststelling lijkt eerst nog een tegenvraag vooraf te gaan. 'Is de kunst überhaupt wel in staat om (voor-)beelden te bieden aan een samenleving?

En zo ja, uiteraard is deze aanname speculatief, dan luidt de vervolgvraag: 'Voor wie zouden de beelden die ontwikkeld zijn binnen dit project dan eventueel een
(voor-)beeld kunnen zijn?'

Bij de evaluatie van dit project met de kunstenaars werd duidelijk dat er mogelijk nog een stap was te gaan. Uit de reacties bleek namelijk dat er in het traject kwaliteiten werden aangeboord die in dit stadium nog niet optimaal uit de verf kwamen. Om die veronderstelde hoedanigheden nog manifest te maken waren er suggesties om een
beschouwing te laten maken door een derde, of een tentoonstelling van een selectie van de beelden samen te stellen of een combinatie van die twee mogelijkheden met een tekst- en beeldpublicatie of anderszins. Hier was men niet geheel eenduidig in.

Resumerend zou je kunnen stellen dat, in het verlengde van de vragen die hier eerder in dit stuk aan de orde kwamen, het interessant zou zijn om de onderzoeken op welke manier dit experimentele traject nog gespiegeld zou
kunnen worden.

J.S. Blauwenberg

*(Voor-)beelden
Beelden die vooraf gaan aan feitelijke situaties. Vergelijk (na-)beelden, verschijnen pas op het netvlies nadat situaties feitelijk niet meer waarneembaar zijn 

Meer Vreemd Gaan

concept vreemd gaan
creatoren (ver-)beelden intimiteit

gestalte geven
vreemd zijn aan de werkelijkheid

cultcreatie Zwolle
stille warmte valt over mij heen

cultcreatie Hengelo
gooit al het wereldse achter zich

cultcreatie Deventer
een mooie serene sfeer aan tafel

cultcreatie Enschede
Ik heb wat met handen

een no(ti)tie
vooraf gaan aan feitelijke situaties


Verwante projecten

Pro WVNC®
als economie geen drijfveer is

ProPFSE®
schoonheid bestaat niet

NACHTZWART®
de geoefende nachtzwartganger

DECULTIVEREN®
decult durfzorg & decult design

ID DECULT®
De herverbeelding van Nederland

Vreemd gaan


poster en flyer