email adriaan nette

Concept Vreemd Gaan

'Iets kan pas nieuw zijn als het zich op een andere plaats bevindt. Iets is niet nieuw omdat het uit een ander tijdperk stamt of omdat het iets anders naar het verleden duwt en oud maakt. Het grootste misverstand over het begrip vernieuwing, bestaat erin te denken dat het innoverende karakter van een kunstwerk op een horloge afleesbaar is, terwijl het eerder een grondplan nodig heeft om herkend te worden.
Het nieuwe is bovenal een ruimtelijk begrip.'
Christophe van Gerrewey

Project 'vreemd gaan aan tafel met..'
Project over vreemd gaan in 'eigen' cultuur.

Gegeven
een tafel en een groep personen die met elkaar een maaltijd nuttigen
Onderzoeksvraag
‘Of de kunst (voor-)beelden* zou kunnen bieden aan een samenleving in verandering?’
Drie partijen
1/ een gezin dat in eigen huis ontvangt
2/ een gezin dat op bezoek komt
3/ een cult creator, iemand die zich actief wenst te verhouden tot de ontwikkeling van een (tafel-)cultuur
Locatie
In 4 verschillende steden, Zwolle, Hengelo, Deventer en Enschede
Presentatie
Cultcreatoren (ver-)beelden 'de intimiteit van
het vreemd gaan' in een publieke context.

Begrippen

Vreemd

Uitheems, verwijderd, niet tot de eigen kring behorend, niet tot het eigen volk behorend, niet in de streek of ter plaatse bekend, onbekend, niet vertrouwd met, het vreemde is het onbekende dat bekend kan worden,
ongewoon, zonderling, raar, abnormaal, gek, mal, curieus, komiek, onverklaarbaar, verbaasd, bevreemd, van andere of onbekende soort of niet eigen aan de stof

Gaan
Een ‘werkwoord’, veronderstelt een zekere activiteit

*(Voor-)beelden
Beelden die vooraf gaan aan feitelijke situaties. Vergelijk (na-)beelden, verschijnen pas op het netvlies nadat situaties feitelijk niet meer waarneembaar zijn

Gestalte

gedaante, uitwendige gesteldheid die zintuiglijk/visueel verifieerbaar is, uiterlijke vorm die zich aan ons voordoet

Geven
Een ‘werkwoord’, veronderstelt dat er door de gestaltegever iets wordt geschonken dat er eerst niet was..

Cult(-creatie)

Afgeleid van cultuur, dat wat wij vanuit onze achtergrond elke dag weer opnieuw gestalte (trachten te) geven.

Creator
Iemand die 'het eigentijdse' gestalte verleent

Cultcreatoren
Heleen Langkamp, Karin Gerfen, Marianne de Bakker, Johan Vermuyen, Susan Pinkster, Reina de Vries, Simone Roerink en Peter Hoogers

Referenties
‘De hel, dat is de ander’
Bart Brandsma
Over de homo islamicus en de homo secularis

‘Vreemd gaan en vreemd blijven’ Rudi Visker
Kleine metafysica van de multiculturaliteit

Organisatie Sikko Cleveringa Oostcultuur
Concept & projectregie Adriaan Nette

Meer Vreemd Gaan

concept vreemd gaan
creatoren (ver-)beelden intimiteit

gestalte geven
vreemd zijn aan de werkelijkheid

cultcreatie Zwolle
stille warmte valt over mij heen

cultcreatie Hengelo
gooit al het wereldse achter zich

cultcreatie Deventer
een mooie serene sfeer aan tafel

cultcreatie Enschede
Ik heb wat met handen

een no(ti)tie
vooraf gaan aan feitelijke situaties


Verwante projecten

Pro WVNC®
als economie geen drijfveer is

ProPFSE®
schoonheid bestaat niet

NACHTZWART®
de geoefende nachtzwartganger

DECULTIVEREN®
decult durfzorg & decult design

ID DECULT®
De herverbeelding van Nederland

Vreemd gaanPoster en flyer