email adriaan nette

Verwante projecten

voorwerp als medium
stadsmuseum zoetermeer

16S
16 stellingen - 16 thesis

VV
vloeibaar / vloeiend

UE ME
Urban Exploring/Mind Exploring

De Nieuwe Markt
geluidswandeling

TWILIGHT NOTHINGNESS
iPhone trip

OPHEMELEN
Het aardse te boven

ID DECULT
herverbeelding Nederland

IMAGINARIUM

'men zocht het waarom'

PRO®CDS
hier heeft hij zijn vijver gedacht

PROJECT CORRELEREN

in wederzijdse onderlinge betrekking brengen

Vakantiemythes
Fijn op vakantie geweest?

re-BRUGGE-n
oude levenskracht schenken

Een Lapidarium
is een plaats waar men gevonden brokstukken van beelden en fragmenten van bouwwerken neerlegt.
Dingen die een deel vormen van een geheel dat niet bestaat (niet meer, nog niet of nooit heeft bestaan)
en die je nergens meer voor kunt gebruiken.

A Lapidarium
is a place where one puts down found broken pieces of images and fragments of constructions.
Objects that are part of something as a whole that is not existing (not anymore, not yet or never existed)
and you can no longer use for anything at all.

lapidarium.nl