email burozino

PROMESSE®PRO

Verklaring op papier waarin ondergetekende de belofte doet op een nader te bepalen plaats en tijdstip en onder niet nader omschreven omstandigheden
een 'levend' beeld te scheppen,
waarbij de houdster/houder van dit blad,
als creatia continua, het uitgangspunt
zal vormen.

Dit blad wordt speciaal in opdracht vervaardigd, prijs in overleg.

Voor aanvragen mail: info@burozino.nl

Verwante projecten

DHLS
Den Haag Levende Sculptuur

HDB
Het Denkbeeld Bos

IMAGINARIUM
Schep je eigen voorstelling

IMI
Instant Moving Image

MCP
Mobile Cult Processor

OPHEMELEN
Het aardse te boven

PrototypeXYZ360
Rondom Zicht

reBRUGGEn
Cultuurhoofdstad Brugge

RMR
Religion My Rock

RIT
Realiteits Interferentie Toer

SAHNB/LOTNE
SchaarsteAHNiet-Bestaande LackOTNon-Existing

SVENZ
ScenarioVENZijnsverschijning

TVDN
Theater Van De Natuur

UE ME
Urban Exploring/Mind Exploring

VG

Vreemd gaan

VV
vloeibaar / vloeiend

VV
Verborgen Verleiders

ZPP
Zeeuws Plattelands Parlement

16S
16 stellingen - 16 thesisPROMESSE®PRO