email burozino

PRO®CDS

Tekst campagnekaart:
Pim woont in Flora's Hof.
Eigenlijk woont hij liever op een woonboot.
Daarom tref je op dit besloten binnenplaatsje een buitenproportioneel grote kuil aan. Hier heeft hij zijn vijver gedacht, zodat hij in de nabije toekomst toch aan het water kan gaan wonen.

Bijzonder is dat de kuil pas volgende jaar echt vijver zal worden. Zo kan met de voorstelling van de toekomstige vijver, hoe die er bijvoorbeeld uit gaat zien, volop worden gespeeld. Een vijver met waterplanten, vissen, verschillende diepten, brugje, waterpartijen, fontein, betonnen kom of kunststofbak etc. Allemaal voorstelbaar!

De aanwezigheid van zo'n grote kuil op zo'n kleine binnenplaats maakt de hang naar water op deze plek heel manifest. De omvang van dit verlangen naar water lijkt zo groot als de kuil diep is.

Pim nodigt u uit, zittend aan de rand van de kuil, uzelf een voorstelling te komen maken van de toekomstige vorm en inhoud van deze vijver. Er is voor u een schetsvel op locatie aanwezig.

'Dit hier is de Cul De Sac van de binnenplaats' zo zei Pim.

Uit de catalogus NICO, tekst Jan de Lange:
'Adriaan Nette was gefascineerd door de wens van Pim, een bewoner, die voor zijn huis graag een vijver wilde en daarom al een diepe kuil had gegraven. Nette roept het publiek op om met schetsen en ideeën te komen voor de definitieve aanleg van de vijver. '

Meer CDS

PRO®CDS 01
gefascineerd door de wens

PRO®CDS 02
de mens tot zijn omgeving

Verwante projecten

AVDG
kinderen van toen zijn nu
moeders en vaders
CLICK
een leven in de tussentijd
HBE
Het Beweeg-Eigene
HSVSA
anders zichtbaar maken van
het al aanwezige
MVT
een impressie van een continu veranderend beeld
WVDG
in een poging ruimte en tijd te scheppen om te (over-)leven
HDB
niet alleen kijken, je moet
het ook zien!
KG
gemeenschapskunst
avant la lettre
MVDIH
intermediair in relatie tot de
werkelijkheid
MVHW&WW
als zij zuiver is, geen geur,
kleur of smaak heeft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cul De Sac


Pim, met zijn hond, voor de kuil, 'zijn denkbeeld vijver'


Oproep deelname aan de ideevorming rond de vijverKleurplaat om Pim concrete voorstellen aan te reiken