PBS®
Proces Beelden Scheppen
Dagprogramma PBS®CBK

Dagopening Havenhoofd RotterdamFotomuseum/LP2/Voormalige HAL gbouw
Ontvangst Champagne-ontbijt & Voorstelling
Denkbeeldenfabriek

Kunst in onze samenleving is, uiteraard net als de samenleving zelf, voortdurend in beweging.
In dit proces van verandering is ook de betekenis van kunst in de maatschappij onderhevig
aan verandering. Het is daarom van belang je af en toe eens af te vragen waar het
(in de kunst) nu eigenlijk over gaat en eventueel nog over zou kunnen gaan.

De belangrijkste vraag is echter: welke rol speel jij in dit proces?
Ben jij een factor in het proces van verandering?

Op het moment dat iemand zich iets afvraagt maakt de persoon in kwestie zich daar
direct ook een voorstelling van. Dit fenomeen noemen we ‘beelden scheppen’,
naar analogie van de kunst, waar continu ook ‘voorstellingen’ worden
gemaakt van (nog) niet bestaande dingen en situaties.

Wij doen de hele dag niet anders,
vanaf het moment dat we opstaan,
in voorstellingen over de aanstaande
dag, tot aan het slapen gaan, in
voorstellingen over de dag van morgen.

Dit continu proces van beelden scheppen is heel bijzonder,
beelden worden net zo makkelijk geconstrueerd als gedeconstrueerd,
in een niet te stuiten stroom in dat kleine denkbeeldenfabriekje van ons, in het hoofd.

Een aantal fabriekjes gespot..


Boottaxi/ VerplaatsingSpeelweide/ Lunch & Spel


De eeuwige vraag:
Wat is kunst?

Die vraag wordt elke dag wel door iemand gesteld en
elke dag opnieuw wordt getracht deze vraag te beantwoorden.

Ooit leek het alsof men een sluitend antwoord had.
De uitspraak van Willem Kloos luidde: ‘Kunst is de aller
individueelste uitdrukking van de aller individueelste emotie’.

Ooit ook was het mecenaat exclusief voorbehouden aan kerk en adel
en leek het alsof de functie en de betekenis van kunst
werd bepaald door deze opdrachtgevers.

Beschermheer/-vrouw van de kunsten is nu iedereen gegund.
Daarmee lijkt het alsof de functie en de betekenis van kunst
ook elk moment door iedereen kan worden aangegeven.

Een uitspraak over kunst is vaak gerelateerd aan de context.
Bij elke nieuwe situatie kan de vraag steeds opnieuw worden gesteld.

Men kan zich zo steeds opnieuw wagen aan een
antwoord. Het is aan u.. en aan anderen,
zo bleek in onderstaande situatie.
Groepsportret / Start CampagneVerhip/ Tekst CampagneReflectie Campagne

Chinese tempel/ Presentatie CampagneHuisstijl en huiscultuur

Veranderingen in het uiterlijk, zo leert ons de praktijk, leidt
vroeg of laat ook tot veranderingen in het innerlijk.

Als een organisatie haar huisstijl (het uiterlijk) verandert,
verandert op termijn ook de huiscultuur (het innerlijk).

Als betrokkenen een actieve factor spelen in dit proces
van ‘restyling’ wordt vormgeving dagelijkse kost.

Het zou iets moois kunnen oproepen. Het gaat tenslotte
om schoonheid, om esthetiek van uiterlijk en innerlijk.

Uiterlijk van een organisatie verandert door een nieuwe
huisstijl, innerlijk van een organisatie ontwikkelt zich door
uit te gaan van het vitale van personen die de huiscultuur
dagelijks belichamen en uitdragen.

Hoe alle medewerkers, van directiekamer tot de balie bij
de entree, dagelijks uitdrukking geven aan deze 'lifestyle'.

Of hoe organisaties elke dag vanuit nieuwe condities
steeds ook weer nieuwe naar vormen verlangen.
Hieronder een aantal van die momenten.Slotdiner Tent
MET DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VAN CBK ROTTERDAM
'VOOR HUN ENERGIEKE INZET EN HUN NIET TE STUITEN DRANG TOT WELLEVENDHEID'

Performance Verhip i.s.m. Merel
Chinese zegswijze Lieke
Chinese spreuk Rob

Teksten beelden Campagne diverse teams CBK
Tussenteksten Adriaan Nette

Foto's Caro van der Pluijm, Vera Merx en Jann S. Blauwenberg
Met dank aan Fotomuseum/LP2, Alexandra Witters

Productie PBS®CBK Veer & Co
Concept PBS®CBK Adriaan Nette