HOT BADGE

Ruim 15 jaar terug organiseerde Philips het project
‘Vision of the Future’. Aan de vooravond van de 21e eeuw
trachtte men zich o.a. een voorstelling te maken van de
ontwikkelingen op het gebied van ontmoeten. Philips wilde
weten welke producten in die wensen zouden kunnen voorzien.

In een van de workshops in dit project werd een z.g. ‘Hot Badge'
ontwikkeld. Deze HB bestond uit een chip gevat in een lampje en
kon als speld worden gedragen. De chip bevatte allerlei data
van de drager, zoals muziekvoorkeuren, hobby’s, etc.

Als je in gezelschap snel contact wenste te maken activeerde
je simpelweg je HB. Was er iemand in de buurt met eenzelfde
profiel dan gaven twee HB’s een overeenkomstig lichtsignaal.

HB was een voorbeeld van hoe techniek ons meer quality time
zou kunnen leveren. Dat betekent: in een zo’n kort mogelijke tijd
zo efficiënt mogelijk omgaan met je (contact-) mogelijkheden.COLD BADGE® (in ontwikkeling)

Bij de ontwikkeling van de HB werd uitgegaan van overeenkomsten
tussen mensen. Met de HB maak je op basis van gelijkenis in profiel
een match. Nadeel van gedeelde interesses is het sterk bevestigende
karakter van de ontmoeting, bijvoorbeeld in voorkeuren en visie.

Cold Badge tracht juist het tegenovergestelde te bewerkstellingen.
Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen mensen
vormen hier aanleiding tot contact.

Matchen met de Cold Badge geeft de eigen leefwereld een extensie.
Uitbreiding van het voorstellingsvermogen door 'het ongekende'
deel te laten worden van de eigen leefwereld.

Op experimentele basis tracht BUROZINO met wisselende teams
en onder veranderende condities hier gestalte aan te geven.