email adriaan nette

Programma OPHEMELEN

In de Museumnacht Utrecht 07.07.'07
stonden in zeven musea de zeven hoofdzonden centraal. Te weten:

1. Superbia
(hoogmoed -hovaardigheid -ijdelheid -trots)
2. Avaritia
(hebzucht -gierigheid)
3. Luxuria
(onkuisheid -lust -wellust)
4. Invidia
(nijd -gramschap -jaloezie -afgunst)
5. Gula
(onmatigheid -gulzigheid -vraatzucht)
6. Ira
(woede -toorn)
7. Acedia
(gemakzucht -traagheid -luiheid -vadsigheid)

Sonnenborgh, museum en sterrenwacht gaf ruimte aan de achtste hoofdzonde. Een zonde die gerelateerd is aan het eerste gebod.
Het is de meest wijd verbreide en de meest eigentijdse hoofdzonde, genaamd:

8.Idolatria
(afgodendienst, verering van stoffelijk voorwerp, verheffing van iemand tot idool, sterrendom, beeldendienst)Programma Ophemelen was
operationeel op 07.07.'07
in de Museumnacht Utrecht
tussen 21.00 en 02.00 uur

locatie
Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht

Performance
Styliste/ Magriet van der Horn
Schenkster/ Roos Hoffmann
Locatiemanager/ Jesse Willemse
Guards/ Do Baks en Gerard Luiten
Real time videoprojecties/ Rolf Bron
Soundtrack/ Aloys
Ophemelaar/ Adriaan Nette

Videocamera en montage/ Rolf Bron
Foto's Magriet van der Horn
Fotobewerking Ludwig Lauscher
Concept en regie/ Adriaan Nette

Met dank aan de museumnachtbezoekers,
dat zij hun sluimerende behoefte aan goden
deze nacht publiek durfden verbeelden!

... in gedachte Dante's Divina Commedia.

Meer OPHEMELEN

Programma OPHEMELEN
beeldendienst

De 8e Zonde IDOLATRIA
dvd OPHEMELEN

SPHÆRA CIVITATIS
transitie 'aards - hemels'


Verwante projecten

TWILIGHT NOTHINGNESS
iPhone trip

ID DECULT

herverbeelding Nederland

IMAGINARIUM

'men zocht het waarom'

PROJECT CORRELEREN
in wederzijdse onderlinge betrekking brengen

Vakantiemythes
Fijn op vakantie geweest?

re-BRUGGE-n
oude levenskracht schenken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPHEMELENOphemelen was 07.07.'07 operationeel
in Museumnacht Utrecht
tussen 21.00 en 02.00 uur

locatie
Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht