email adriaan nette

Theater Van De Natuur

Midden vorige eeuw werd de beek Ruiten Aa in de provincie Groningen gekanaliseerd. Deze ingreep droeg zorg voor een snelle afwatering in dit voormalige moerasland.
In combinatie met de ruilverkaveling maakte men het drassige land geschikt voor gemechaniseerde akkerbouw.

In de jaren negentig vorige eeuw besloot men de beek te hermeanderen. De beekbedding kreeg weer een kronkelige loop en het beekdal bracht men terug van bouwland naar z.g. 'echte natuur'.

We leven in een bijzonder tijdperk. Eeuwenlang hebben we de natuur bestreden en terugdrongen door z.g. 'ledig land' te ontginnen. Nu zijn we op het punt in onze beschaving dat we gecultiveerd land kunnen teruggeven aan de natuur.

Tenminste, dat beeld krijgen we aangereikt door de betrokken instanties. Alleen de teruggave geschiedt op voorwaarden en ook de natuur ontwikkelt zich onder strikte regie.

De nieuwe natuur wordt periodiek afgerekend op het vermogen tot schitteren, (Wat is het toch mooi hier!) en tot behagen (Wat voel ik me hier toch vrij?). Voldoet ze niet aan deze criteria, of niet voldoende, dan wordt er rücksichtslos ingegrepen en vindt er door de 'natuurmakers' een herschepping plaats om alsnog de gewenste doelen te verwerkelijken.

Je kunt je daarom bij het aanschouwen van deze nieuwe en daadwerkelijk prachtige natuursetting in Sellingen afvragen of we hier ook werkelijk te maken hebben met natuur.

Of ontvouwt zich hier voor onze ogen een nieuwe stijl landschapsontwikkeling?

Kom kijken, TVDN biedt u diverse entrees,
het woord is aan u!

 

15 jaar project TVDN Sellingen vindt u op
THEATER VAN DE NATUUR

U kunt nu zelf een eigen tekst plaatsen in TVDN, Over uw entree in de natuur!
TVDN Virtueel


Meer TVDN

TheaterVDNatuur
startpagina

TVDN editie 2012
voltooiing kunstwerk

TVDN editie 2011
Acte de Présence
Jan Mulder

TVDN editie 2009
Acte de Présence
Mustafa Stitou

TVDN editie 2008

Acte de Présence
Ilja Leonard Pfeijffer

TVDN editie 2007
Acte de Présence
K.Schippers

TVDN editie 2006
Acte de Présence
Lévi Weemoedt

TVDN editie 2005

Acte de Présence
Hagar Peeters

TVDN editie 2004
Acte de Présence
H.H. ter Balkt

TVDN editie 2003
Acte de Présence
Lidy van Marissing

TVDN editie 2002
Acte de Présence
Def P

TVDN editie 2001
Acte de Présence
Willem van Toorn

TVDN editie 2000

Acte de Présence
Rutger Kopland

TVDN editie 1999

Acte de Présence
Jean Pierre Rawie

TVDN editie 1998
Acte de Présence
Adriaan Morriën

TVDN editie 1997
Acte de Présence
Harry Muskee

TVDN editie 1996
Acte de Présence
Kees Stip

TVDN natuur
schitteren en behagen

TVDN editie 1994
Kunstmanifestatie
Tussen Juffer en Borg

TVDN partners
dichters en dronkaards,
zangers en zieners

DKVNB

uitgedaagd de wereld van de natuur te ontdekken

DKVNB 2009
grenzeloze podium

Harry de Vroome-penning
verbinding tussen landschap, mens en kunst

TVDN in de media
een entree in de wereld
die wij natuur noemen
en zich hier openbaart

Officiële benoeming
tot Honorair-boswachter

 

Verwante projecten

bNb
bruisendNatuurlijkbewegen

DBB

De Bloeiende Bakfiets

DKVL
De Kunst Van Landscheppen

DKVVV
De Kunst Van Vakantie Vieren

DRN
De Rerum Natura

HDB
Het Denkbeeld Bos

HVN

Herverbeelding Van Nederland

ID DECULT
Decultiveren

LLVDT
Landschapslaboratorium Voor De Toekomst

MMM
Muzikaal Modderklinisch Manifest


Pro N&M
Programma Nieuw & Meer

PrototypeXYZ360
Rondom Zicht

ProWVNC
Pro WellevendheidVNCultuur

TERRA INCOGNITA

Weltinnnenraum

WO
WinterOerol
TVDN'Het is alsof de natuur wacht op het werk van onze
handen om geheel compleet te zijn'.

Dom. Hans van der Laan
(tekst uitgestanst in draaiplateau TVDN)