email burozino

15 Vakantievragen

1/
We beschikken over steeds meer vrije tijd, toch lijkt het alsof we het steeds drukker krijgen! De schaarse ‘quality time’ dient zo optimaal mogelijk te worden benut. Genieten lijkt zo voor de vakantieganger in zijn vakantieoord geen voorrecht meer, maar een heilige plicht. Zoveel mogelijk scoren in korte tijd, dit onder het motto: ‘
GIJ ZULT U VERMAKEN’
Wie voelt zich niet aangesproken?

2/
Is men tegenwoordig onder het motto '‘het moet leuk zijn’ voortdurend op jacht naar ultieme ‘zijnservaringen’?

3/
Hoeveel is de eigentijdse vakantieganger bereid (op) te offeren aan dit meerjaarlijkse ritueel?

4/
Heeft de hedendaagse pretconsument gedurende de vakantie 'recht op geluk'?

5/
Wordt in dit tijdperk van controlled community het ‘pleasure principle’ de belangrijkste handelswaar, tijd en aandacht het kostbaarste bezit en het eigen leven van ieder individu de ultieme markt?

6/
Hoe geloofwaardig is ruimtelijke ordening in Nederland nog als we ons realiseren dat verregaande vercommercialisering van de vrije tijd nu vaak de economische leidraad vormt voor de landinrichting?  

7/
Waarom moet je als je thuis komt van een uitje/vakantie iets hebben om ‘te verhalen’? Waarom wordt je dat al geleerd op de basisschool in het kringgesprek op maandagmorgen?

8/
De hang naar authenticiteit lijkt een geheel eigen artificiële wereld te kunnen oproepen.
Is dit fenomeen van ‘re-inventing the past’, vaak gebaseerd op modieuze marktprincipes, nu te zien als tragiek of als weldaad?

9/
Wordt voor de consument, door de diversheid aan verhandelbare aanbiedingen in lifestyle marketing, de menselijke ervaring niet een makkelijk inwisselbare en simpel te implementeren commodity?

10/
Wordt door toenemende theatralisering van onze leefomgeving de kloof tussen wat we (denken te) zien en dat wat we feitelijk ervaren niet steeds groter? Is er een alternatief voor de gethematiseerde omgeving?

11/
Schept de representatie van het vrije-tijds-zijn ook meer denkbeeldige ruimte voor de schijn?

12/
Of omgekeerd: schept de representatie van de vrije-tijds-schijn ook meer denkbeeldige ruimte voor het zijn?

13/
Een al te abrupte overgang van inspanning naar ontspanning kan dodelijk zijn. Dit verschijnsel noemt men WRS (Willem Ruis Syndroom). Vakantiestress kan een voorbode zijn. Beste remedie? Hou de verwachting laag!

14/
Uit je dak gaan of uit je bol, er echt helmaal even uit zijn, je zinnen verzetten, helemaal los komen, kortom het echte vakantiegevoel. Hoe grensoverschrijdend, ongewoon of ongekend ook, elke actie zal altijd weer om vormgeving vragen. Als u zich realiseert dat in de nuance van het design van de actie het onderscheid kan liggen lijkt een eigen persoonlijke stijl u dan wat?

15/
Een echo uit een ver verleden weerklinkt alsof we het allemaal al eens hebben gehoord, gezien en geweten: ‘Zo kan bij poëzie de chaos door de regelmatige sluier van de ordening heen schemeren’. 

Klaar voor verblijf in VAK®LAB?

Onder het motto ‘relata refero’ (ik vertel u wat mij is verteld) (deel-)citaten van Louis Paul Boon, Tracy Metz, Jeremy Rifkin, Cor Blok, J.S. Blauwenberg. Joe Pine. Jim Gilmore, Novalis, Theo Beckers, Wilhelm Schmid en Floor de Booys.

Meer DKVVV

Prospectus
'GIJ ZULT U VERMAKEN'

15 Vakantievragen
het pleasure principle

Vakantiefoto's
'Et voilà, glimlach'

'Vakantiemythes'
Marty Bax in Financieel Dagblad

Reactie op DKVVV
een groot mes naast m'n bed

Toekenning prijs

Prins Bernhard Cultuurfonds

Bewaerschole
Clipje over vakantievierenVerwante projecten

De Nieuwe Markt
Geluidswandeling vanaf W139

Twilight Nothingness Trip

Schemerreis met iPhone

Religion My Rock

Voettocht door Venray

DenHaagLevendeSculptuur

'Ze komen om te kijken'

Realiteits Interferentie Tour

De reis RIT

Deze reis houdt nooit meer op

Tubelight 34

Dagtocht Paradijs
i.s.m. VVV

Reis Naar De Verbeelding

kenmerken van een sprookjeDe Kunst Van Vakantie Vieren®
The Art Of Holiday Celebrating'wij laten het gewoon zien''wij durven het aan te snijden''wij gaan tot op het bot'


'wij weten dat er meer is'