email adriaan nette

CORRELEREN

in wederzijdse onderlinge betrekking brengen

SB Werkbijeenkomst 'verbinden'
Aanleiding, achtergrond en opgave door
Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer

Drie essays, door de filosofen in het veld toegelicht, vormden het uitgangspunt:

1/
“Stop de passieve consumentensamenleving. Op naar de scheppende producentenmaatschappij”,
Menno van Veen

2/
'Participatie, Gemeenschap en Rituelen,
De performatieve wending
',
Jozef Keulartz

3/
'Het beweeglijke bos. Op zoek naar de stakeholders van Staatsbosbeheer',
Huub Dijstelbloem

Als tegenhanger voor deze filosfische drietrapsraket verzorgde Adriaan Nette,
in zijn hoedanigheid van boswachter tot slot een veldexpeditie onder het motto:
“Wij leefden in gedachten en dachten dat wij leefden”, naar een passage uit een gedicht van Leonard Nolens.

 

Dank aan:
Riëtte Dekkers
voor de info,
Kasteel Groeneveld,
voor het fysieke podium,
Jan Hartholt,
voor de gastvrijheid,
Harry Boeschoten,
voor het kader,
Menno van Veen,
Jozef Keulartz en
Huub Dijstelbloem
voor het mentale podium,
alle boswachters,
voor de expressie van
hun sculpturale vermogen,
de anonieme fotografen,
voor hun zienswijze;
zij schenken de deelnemers
nu de herverbeelding.

meer CORRELEREN

Procesfase Correleren # 01
filosofische drietrapsraket

Procesfase Correleren # 02
gestalte geven?

Procesfase Correleren # 03
de groep vanuit het individu?

Procesfase Correleren # 04
dat het subject in beweging komt

Procesfase Correleren # 05
de performatieve wending

Procesfase Correleren # 06
een producentenbenadering

Procesfase Correleren # 07
and live with her too little

Procesfase Correleren # 08

rituelen en vieringen

Procesfase Correleren # 09
initiatierituelen, offerrituelen

Procesfase Correleren # 10
een offensieve strategie

Procesfase Correleren # 11
een keten van relaties

Procesfase Correleren # 12
springt niet uit het niets

Procesfase Correleren # 13
Are you an environmentalist?

Procesfase Correleren
# 14
reacties uit het veld


Verwante projecten

DECULT DEMARRAGE
(on-)natuurlijke trend gezet

ID DECULT
herverbeelding Nederland

BAARNSE DECULT
elk college een eigen DECULT®KIT?

DECULT LOCATIES

diverse plekken in Nederland

HOME DECULT
thuis Decultiveren?

DECULTIVATOR
culturele orde/ natuurlijke orde

HONORAIR-BOSWACHTER
Officiële benoeming


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Procesfase Correleren # 01

in verhouding van onderlinge afhankelijkheid
en/of beinvloeding brengen of staanHarry Boeschoten opent de dag op de zeepkistMenno van Veen in het drassige bosHuub Dijstelbloem op de heuvelJozef Keulartz onder de boomDe boswachter leidt in ..