email burozino

DECULTIVEREN

Aan de vooravond van WO I riep beeldend kunstenaar en theoreticus Theo van Doesburg zijn zusters en broeders in de muze op om te DENATURALISEREN, d.w.z. niet meer naar de natuur te werken, tot dan gebruikelijk volgens het principe Artis Natura Magistra
(natuur als leermeester van de kunst).

Nee, niet meer 'NAAR DE NATUUR', maar vanaf nu 'ALS DE NATUUR' te gaan werken. Wij weten allen waartoe deze oproep heeft geleid.

De oproep is, na bijna honderd jaar, opnieuw actueel. De vraag is nu echter of er niet een ernstige noodzaak bestaat tot tegenbewegen. Dus niet denaturaliseren, maar juist DECULTIVEREN.

Deze brandende vraag vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het nieuwe 'natuurlijk' actieve programma
DECULT DEMARRAGE.
Het concept werd ontwikkeld in opdracht van het ministerie van LNV en was voor het eerst 'op experimentele basis' operationeel
in het park van Kasteel Groeneveld in Baarn, centrum voor Natuur en beleid.

De begeleidende beelden spreken voor zich. Het is mogelijk een antwoord op de eerder gestelde vraag.
Een (on-)natuurlijke trend lijkt gezet!meer DECULTIVEREN

Decult Demarrage # 01
De Decult Domeinen

Decult Demarrage # 02

Divers Decult Drama

Decult Demarrage # 03
Decult Zorgpunt Verbeelden

Decult Demarrage # 04
Decult Zorgpunt Celebreren

Decult Demarrage # 05
Diverse Decult DimensiesVerwante projecten

ID DECULT # 01
aanleiding & probleemstelling

PROJECT CORRELEREN
in wederzijdse onderlinge betrekking brengen

BAARNSE DECULT
elk college een eigen DECULT®KIT?

DECULT LOCATIES

diverse plekken in Nederland

HOME DECULT
thuis Decultiveren?

DECULTIVATOR
culturele orde/ natuurlijke orde

HONORAIR-BOSWACHTER
Officiële benoeming

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECULT DEMARRAGE