email adriaan nette

ID DECULT

Pilot WRR
Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid

Onderwerp
DE HERVERBEELDING VAN NEDERLAND

Een programma over cultuurdrempels in het proces van identiteitsontwikkeling.

Een beeldverslag over pure lichaamstaal van een id decult in twee episodes van elk vier delen. Een 'rite de passage' in de achtertuin van Kasteel Groeneveld.

Dank aan:
Mischa van den Brandhof,
voor de info,
Kasteel Groeneveld,
voor het podium,
Jan Hartholt,
voor het kader,
alle deelnemers,
voor de expressie van
hun sculpturale vermogen,
de fotografen,
voor hun zienswijze;
zij schenken de deelnemers
nu de herverbeelding.

meer ID DECULT

ID DECULT # 01
aanleiding & probleemstelling

ID DECULT # 02
het 'ik' tekent zich af

ID DECULT # 03
beeldvorming rond identiteiten

ID DECULT # 04
het inwisselbare van identiteiten

ID DECULT # 05
identiteit als 'creatia continua'

ID DECULT # 06
aannames van eigenheid

ID DECULT # 07
building a broader sense of 'we'

ID DECULT # 08
'sense of belonging'


Verwante projecten

DECULT DEMARRAGE
(on-)natuurlijke trend gezet

PROJECT CORRELEREN
in wederzijdse onderlinge betrekking brengen

BAARNSE DECULT
elk college een eigen DECULT®KIT?

DECULT LOCATIES

diverse plekken in Nederland

HOME DECULT
thuis Decultiveren?

DECULTIVATOR
culturele orde/ natuurlijke orde

HONORAIR-BOSWACHTER
Officiële benoeming

De Herverbeelding Van Nederland # 01