email burozino

RMR®

RMR®, een voettocht door Venray,
van St. Oda naar St. Anna

Voettocht Religion My Rock® vormde een onderdeel van de kunstmanifestatie
Rock My Religion

Enkele fragmenten uit de reisgids RMR®:

Uitgangspunt

RMR® refereert als voettocht aan de bedevaart of pelgrimage. Dit zeer tot de verbeelding sprekende fenomeen blijkt nog
onverminderd actueel, denk aan Lourdes, denk aan Mekka.

Een bedevaart is een tocht naar een oord dat iets bijzonders representeert vanuit een bepaalde (levens-)visie.

De pelgrim*, zij of hij die deze tocht onderneemt, wordt geacht open te staan voor een openbaring**, een verlichting*** of een bovennatuurlijk wonder****. Het idee dat er 'iets' buiten de door ons gekende wereld bestaat is van alle volken en van alle tijden.

Voettocht RMR® is een invitatie aan de wandelaar om onderweg onbevangen waar te nemen. Open te staan voor een ervaring
die misschien niet alledaags is, maar wel plaats kan vinden daar waar het dagelijks leven zich (re-)presenteert. Voettocht RMR® appelleert als kunstwerk aan de ontvankelijkheid van een pelgrim op bedevaart..

*Pelgrim, komt van peregrinus,
Zegswijze: hij is peregrinus, hij is vreemdeling, thuisloze, ontheemde.
Peregrinatie is omzwerving in den vreemde.
**Openbaring, een (religieus) proces waarmee door middel van een gebeurtenis iets duidelijk wordt gemaakt.
***Verlichting. ontleend aan Bodhi (Sanskriet) en is een boeddhistisch begrip dat letterlijk ‘ontwaken’ of ‘begrijpen’ betekent.
****bovennatuurlijk, met dit woord wordt bedoeld ‘boven de natuur’, niet te verklaren door natuurlijke processen, zoals toegepast in de empirische wetenschap.


Startpunt 01
Rocksong - Geert Buelens

ah diddum
Proberen we het met kaarsvet
ah diddum
Lanceren we het met pakkans
ah diddum
Ontdooien we het met springstof
ah diddum

Mooi is wat blijft duren
ladida
Het straalt een winternacht naar voren
ladidum
Het geeft je middenrif verloren
ladidum
Het is de wekklok na het uur
tjs  tsj tsj

Dit vers van Geert is deel van uw bagage, het bevat vragen en constateringen.
Wij adviseren u, vooraf aan uw start, dit vers luid en duidelijk uit te spreken.

Bij voorkeur:
- bovenaan de trap bij het Theehuis met uitzicht op het park
- meerstemmig, met meerdere personen om beurten een regel

Het kan ook:
- uit volle borst, achter het Theehuis
- stilletjes, u kiest een boom uit en fluistert die de rocksong toe


Halte 04 

Woonwijk Desselke
 
Een typisch voorbeeld van een vijftigerjarenwijk waar, volgens de theorie ‘Rock My Religion’ van Dan Graham,
jongeren in de naoorlogse jaren, om hun behoefte aan ‘het hogere’ te belichamen,
hun toevlucht zochten tot rocksterren.

Graham stelde in zijn film en essay (1982) rockmuziek voor als eigentijdse religie, popartiesten als goden en het popconcert als eredienst.
Centraal in zijn voorstelling stond de filosofie
en de muziek van ‘hogepriesteres’ Patti Smith.

Uit de eerste dichtbundel Seventh Heaven (1972) van Patti Smith
           
’and god created seventh heaven. saying let them all in. and caused it to be watched over by the bitch and the aeroplane.

‘My step is heavy
but i can fly like an angel.’


Halte 12
Moskee, Eindstraat

De schatten van het oog
/ The treaures of the eye
Adriaan Nette (NL)

Een referentie aan de traditie van de levensmiddelenwinkel in de moskee.
Behoeftigen kregen hier eerste levensbehoeften aangereikt.

Barmhartigheid en rahma zijn twee verschillende woorden die hetzelfde betekenen. Wereldwijd zijn er heel veel verschillende woorden die in beginsel voor hetzelfde staan. Wij belichamen al deze woorden In zeer uiteenlopende gebeurtenissen,
Elke dag opnieuw, kijk om je heen...

All the sights, the treasures of the eye/
Does the divided soul remain the same?

Patti Smith, songtekst It takes time


Halte 15

Koffie-, theehuis en bierlokaal
De Klokkenluider.
voormalige Latijnse School ‘Onder den Boog’.

Vragen bij een oponthoud

Het gegeven cultureel erfgoed op deze route verbeeldt al eeuwen 'het hogere'.
Zoals Dan Graham zich dat vijfentwintig jaar terug afvroeg in ‘Rock My Religion’, zo kunnen wij ons dat nu opnieuw afvragen.
Zijn deze beelden nog wel toereikend voor de manier waarop wij ons nu verstaan met (het geloof in) de werkelijkheid?

Terwijl we ons in dit lokaal laven aan een koele dronk rijst de vraag: hoe kunnen we het ‘hogere’ ook nog op andere manieren verbeelden? Schenkt deze tijd, aan het begin van de 21e eeuw, ons misschien  geheel andere mogelijkheden?

In een poging een antwoord te formuleren op deze vragen keren we in dit beeldtraject de zaken om. Te beginnen met de titel, wij noemen ons project ‘Religion My Rock’.
De vraag die aan deze omkering ten grondslag ligt luidt: zijn wij nog in staat om ‘dode stenen’ uit onze dagelijkse leefwereld
(opnieuw) te bezielen? Kunnen wij ‘de dingen om ons heen’, de levenloze objecten, de toevallige gebeurtenissen, de terloopse verschijningen, zelf nog van een ‘onderscheidende’ betekenis voorzien?

Bovenstaande vragen willen wij u halfweg deze tocht voorleggen als overdenking voor het tweede deel.
RMR® is een ‘rite de passage’ langs historische en eigentijdse beelden en kan op dit kruispunt van verschillende tijden en uiteenlopende beeldopvattingen aanleiding zijn om ‘te bewegen’.
RMR® is ook een queeste, een zoektocht tussen St. Oda en St. Anna, die de voetganger een eigen weg laat banen in de ontwikkeling
van mogelijke beeldbetekenis.


Halte 25

Treintje of paard/tractor en huifkar

Voor uw tocht terug staat u een transportmiddel ter beschikking.
U kunt uw vermoeide lichaam laten opnemen en vervolgens laten verplaatsen naar uw uitgangspunt. De cirkel is dan weer rond.
U bent dan weer terug waar u was.

De indrukken die u vandaag tijdens de voettocht heeft opgedaan hebben u mogelijk in een andere staat en gesteldheid gebracht.
Niet alleen fysiek, wat zich uit in vermoeidheid,
maar ook mentaal bent u nu ergens anders.

De vraag is nu, terwijl u uw lichaam met dit voertuig terug laat brengen, of dat u dat ook wenselijk acht voor uw geest. En zo u dat wenst, is het überhaupt mogelijk de geest weer terug te brengen naar het uitgangspunt van voor de voettocht?
Is er eigenlijk nog wel een weg terug na al deze indrukken, na de beeldbetovering van deze dag?

Aan het voertuig RMR® hangen meerdere jerrycans met water uit Venray.
Het komt uit dezelfde lokale bron als waaruit ooit Oda putte voor haar lichaam.
Dit water uit Venray is een service aan de pelgrim ter reiniging van
a/ gelaat (ben je nog in staat om anders te zien?)
b/ handen (kun je dingen nog anders aanpakken?) en
c/ voeten (wil je eigenlijk nog wel
anders in het leven staan?)
.

Als RMR® voor u nu de verplaatsing bleek waardoor u los kwam van aannames en vooronderstellingen in de waarneming,
dan kunnen we de voettocht ook betitelen als een terugkeer naar het stadium van ‘onbevangen ontvangst’.
Daar waar we allemaal ooit deel van waren.
  
In die zin wordt uw veronderstelde terugtocht nu feitelijk een tocht vooruit.
Gaat u daarom lekker zitten in dit voertuig en laat u vooral vooruit voeren, vanuit dit punt waar conceptie, perceptie en receptie voor u even samenvielen.
Uw echte voettocht, prille pelgrim, neemt nu pas een aanvang, na afloop van dit transport.
Wij wensen u een fantastisch vooruitzicht toe!

Tip
RMR® kan in ruim twee uur worden gelopen,
echter de praktijk wijst uit dat als men zichzelf tegenkomt, of nog erger, als men zichzelf in anderen tegenkomt, de voettocht aanzienlijk kan uitlopen.

Tip: trek voor deze voettocht een dagdeel uit!

Context
Voettocht RMR®
Teksten en redactie
Twan van Els en Adriaan Nette
Routing Joep Jacobs
Fotografie Peter de Ronde
Ontwerp Studio Denk
Druk Van den Munckhof

Voettocht RMR® vormt onderdeel van de kunstmanifestatie Rock My Religion,
naar een concept van
Marijke Cieraad en Theo Lenders

Met dan aan Soios. Stichting Zonnetrein
Jan van Haren en Jan Gabriels
en Jack Rijnders

Deelnemende kunstenaars
Sergei Shutov (RUS)
Pascalle Mansvelders (NL)
Hans Lemmen (NL)
Helmut Smits (NL)
Eric Habets (NL)
Jeroen van Bergen (NL)
Erik van Maarschalkerwaard (NL)
Tanja Ritterbex (NL)
Sidi El Karchi (NL)
Mally Mallinson &Shaun Doyle (GB)
Reinier Kurpershoek (NL)
Devorah Sperber (USA)  
Mieke Smits (NL)
Toos Nijssen (NL)
Johan Muyle (B)
Jack Reubsaet  (NL)
Bas de Wit (NL)
Nezaket Ekici (D)
Picture parking (NL)
Anne Katrin Puchner (D)
Voet&Bisscheroux (NL)
Christiaan Zwanikken (NL)

Met bijzondere dank aan 'mijn mytische metgezel' Twan van Els uit Venray,
voor zijn 'begeesterd bewustzijn' en
zijn niet te stuiten nieuwsgierigheid.

Twan kent 'de levendigheid van locaties' en kan daarover steeds opnieuw in andere woordbeelden verhalen.

Dossier Venray
plekverwante pagina's

RMR
Religion My Rock

Virtueel Venray

het leven van de vormen

PAC

Waarom Pro Auto Conceptie?

PAC
De bijsluiter

PAC
Het consult

PAC
De Praktijk

PAC
De Sessies

STOC
St. Oda Celebreren

WVS
Winkel van Sinkel

Folder Reisbureau

Venray verplaatst

ReisBureau
Voor Zintuiglijke Ondernemingen

Pers rond een reisbureau
en u doet alsof..

3D scan Venray 01
Tijdschrift Peel en Maas

3D scan Venray 02
92 inwoners van Venray

Verwante projecten

Creatia Continua
..ooit was de mens compleet

Verborgen Verleiders
dat iemand meer in je ziet

Werkelijkheidsbemiddeling
dan je wist dat er te zien was

OPHEMELEN
Het aardse te boven

IMAGINARIUM
Schep je eigen voorstelling

LM
Lanterna Magica

CI
Curriculum Illusione

DEA
De Eerste Aanblik

DHLS
Den Haag Levende Sculptuur

DRN
De Rerum Natura

DVM
De Verschijning Mens

HBE
Het Beweeg-Eigene

HVE
Het Verblijf-Eigene

HVVHA
Het Voorkomen Van Het Andere

HVVHE
Het Voorkomen Van Het Eigene

IMI
Instant Moving Image
Sculptuur De Schatten Van Het Oog


RMR®Pelgrims verhouden zich appels etend aktief
tot de sculptuur 'De schatten van het oog'


RMR®treintje

Terugtocht RMR® een tocht vooruit?
Vertrek van RMR®treintje bij St. Annakapel

Vertrek bij St. Annakapel,
op de voorgrond de jerrycans met water uit Venray

RMR®treintje op het terrein van St.AnnaAankomst pelgrims in St. Odapark

Mijn 'mytische metgezel' Twan van Els uit Venray