email burozino

De Rerum Natura

Over de natuur der dingen
On the nature of things

De Rerum Natura naar Lucretius
- volgens de atoomtheorie -

- de gedachte dat de natuur door
een scheppende godheid zou zijn
ontstaan een dwaling is

- deze theorie is ook van toepassing
op de mens, op zijn ziel zowel als op zijn
lichaam. Geen sprake van onsterfelijkheid.

- over de betrouwbaarheid van waarnemingen.
De waarneming dient te worden geinterpreteerd, De vraag is immer hoe dat gebeurt door onze geest. Waarnemingen vormen ook de grond van onze indrukken
van smart en genot, en van de dromen, instincten en driften, inclusief de seksuele en de liefde in al haar verschijningsvormen.

- het ontstaan van aarde, zon, maan en sterren, van planten en dieren,
En een uitvoerige beschouwing over de evolutie van de mens en zijn cultuur.

- bijzondere meteorologische verschijnselen besproken en vanuit de atoomtheorie verklaard. Extreme weersomstandigheden en natuurrampen ontstaan via natuurlijke weg en hebben niets met goddelijke ingrepen te maken.

- slotoverweging
Deze theorieontwikkeling eindigt abrupt met de evocatie van de pest te Athene:
duidelijk is dat de dood Lucretius heeft verhinderd zijn werk te voltooien.
Het is aan u in deze gedachtelijn ontwikkeling te zien en zelf nader vorm te geven.


Meer Ceremonie360ºmeester

Prototype360XYZ
Afgescheept bij de schepping?

Op Schouwen-Duivenland
In de evolutie verloren gegaan?

Ceremonie360ºmeester

Clipje You Tube


De Rerum Natura
over de natuur der dingen

Modder Kliniek in ontwikkeling

Modder Motorisch ManifestVerwante projecten

Let Me Introduce My Self
& All My Others So Far

Vanavond Spreekt
poster 84 x 118cm

KOEMASJ KODONK
foto 200 x 300cm

Het gewicht van het beeld
bewegend straatbeeld

WAN TAKKOE WA
bewegend straatbeeld

Creatia Continua

..ooit was de mens compleet

Verborgen Verleiders
dat iemand meer in je ziet

Werkelijkheidsbemiddeling
dan je wist dat er te zien was

OPHEMELEN
Het aardse te boven

IMAGINARIUM
Schep je eigen voorstelling

LM
Lanterna Magica

CI
Curriculum Illusione

DEA
De Eerste Aanblik

IY
Imagine Yourself

DHLS
Den Haag Levende Sculptuur

DRN
De Rerum Natura

DVM
De Verschijning Mens

HBE
Het Beweeg-Eigene

HVE
Het Verblijf-Eigene

HVVHA
Het Voorkomen Van Het Andere

HVVHE
Het Voorkomen Van Het Eigene

IMI
Instant Moving Image

MVK
Manager Versus Kunstenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Rerum Natura